(senior) Manager Functioneel Applicatiebeheer (1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en menselijke maat. De hogeschool biedt een activerende leer- en werkomgeving en draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en de beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele beroepsmatige en maatschappelijke vraagstukken. De hogeschool heeft ruim 10.000 studenten en 1500 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht in vijf onderwijsfaculteiten.

Positie binnen de hogeschool

Functioneel Applicatiebeheer (FAB) is als afdeling hiërarchisch geplaatst bij de Dienst Onderwijs en Studentzaken en heeft een hogeschoolbrede functie. Dat betekent dat het speelveld van de Manager FAB zich uitstrekt over verschillende diensten en faculteiten. De Manager FAB is er verantwoordelijk voor dat Hogeschool Leiden optimaal bediend wordt vanuit FAB. Dat doe je onder andere door de samenwerking op te zoeken met interne en externe stakeholders op (senior) management niveau en, waar dat passend is, met directeuren. De Manager FAB neemt een stevige en leidende rol in bij het formuleren van de doelstellingen. Je identificeert trends op het gebied van Functioneel Beheer en kansen binnen Hogeschool Leiden. Je maakt keuzes voor de positie en de functie van FAB binnen Hogeschool Leiden en stemt deze af met partners binnen IM en ICT.

De functie
 

Managen van de omgeving

  • Je bent er verantwoordelijk voor dat Functioneel Beheerders optimaal hun werk kunnen doen voor de eindgebruikers. Daarom zorg je ervoor dat FAB op tactisch-strategisch niveau een rol speelt bij ontwikkelingen, tijdig wordt betrokken bij projecten (implementaties) en dat er duidelijke hogeschoolbrede afspraken zijn vastgelegd rond FAB. Dit doe je in nauwe samenwerking met: Informatiemanagers, Beleidsadviseurs, ICT-management, Projectmanagers, Afdelingsmanagers, Directeuren, Leveranciers en mogelijk externe adviseurs die aan de hogeschool verbonden zijn.

Managen van het team

  • Als Manager FAB stuur je een team aan met Functioneel Beheerders (groeiend van 7 FTE in 2018 naar ongeveer 11 FTE in 2019) die op operationeel of tactisch niveau werkzaamheden uitvoeren.
  • Je geeft coachend leiding, je adviseert en je stuurt bij als dat nodig is, bijvoorbeeld bij handhaving door het team van de vastgestelde afspraken binnen Hogeschool Leiden.
  • Je behaalt gewenste resultaten door het bewaken van de kwaliteit en de performance van het team als geheel en van de individuele Functioneel Beheerders en faciliteert persoonlijke ontwikkeling. Je bent in staat om het team zodanig samen te stellen en te ontwikkelen dat dit goed uitgerust is voor de prestaties die worden verwacht.

De persoon

De Manager FAB heeft persoonlijke impact naar zijn/haar omgeving en staat stevig in zijn/haar schoenen binnen de organisatie waar het gaat om realiseren van gewenste resultaten binnen de hogeschool. Je toont inzicht in de organisatie en ziet de samenhang tussen verschillende gremia binnen de governance van Hogeschool Leiden. Je bent in staat om op senior management niveau gewenste nieuwe ontwikkelingen te formuleren en op de agenda te zetten. Je bent een netwerker en verbinder die een goede werkrelatie opbouwt met alle belangrijke interne en externe stakeholders voor Functioneel Beheer. Je neemt de leiding binnen Hogeschool Leiden waar het gaat om de functie van FAB. Je bent in staat om (strategische) notities en veranderingen te vertalen naar concrete implementatie waardoor gewenste resultaten voor de lange termijn worden opgeleverd.

Dit betekent doorzien van consequenties voor de: organisatie, ketenprocessen, verantwoordelijkheden en structuren, waarbinnen FAB een rol speelt.

Je bent goed in staat om zelf mondeling en schriftelijk een visie op tactisch-strategisch niveau te formuleren ter besluitvorming door directie en/of CvB. De Manager FAB is een leider voor zijn/haar team, laat zien waar het naar toe gaat, wat er wordt verwacht en helpt het team zich te ontwikkelen.

Vereiste kennis

Het werk- en denkniveau van de Manager FAB is HBO+/WO. Bij voorkeur heeft de Manager FAB een opleiding afgerond die gerelateerd is aan zijn/haar functie, bijvoorbeeld gericht op ICT of informatie. Afhankelijk van de vorige functies is de benodigde ervaring minimaal 6 jaar in een vergelijkbare functie.

De Manager FAB dient, naast management ervaring, in meer of mindere mate affiniteit te hebben met onderstaande kennisgebieden:

  • Projectmanagement

  • Informatiemanagement

  • Business Intelligence

  • BISL

  • Kwaliteitsmanagement

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Het salaris is minimaal € 4.1229,09 en maximaal € 5.301,29 (schaal 12) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband (36 uur).

Informatie en sollicitatie

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op woensdagochtend 27 juni. Een assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Deze zal op vrijdag 29 juni worden afgenomen. Op dinsdag 10 juli tussen 10:00 en 13:00 volgt de tweede gespreksronde.

Verdere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Sacha Kroonenberg, via telefoonnummer 071-5188800 of per e-mail: kroonenberg.s@hsleiden.nl.

Uw sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae kunt u tot donderdag 21 juni, onder vermelding van vacaturenummer 57/2018/O&S, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De interne en externe sollicitatie-procedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Find your job at Leiden Bio Science Park: plenty of challenging jobs available.

Find a Job