Manager Biochemistry at HAL Allergy

HAL Allergy

Als Manager Biochemistry zorg je er voor de juiste begeleiding van de medewerkers, zodat de werkzaamheden op het biochemische laboratorium effectief en efficiënt verlopen en de medewerkers de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden hebben gerealiseerd. Tevens beoordeelt de manager de verschillende (biochemische) analyses.

Verantwoordelijkheden:

 • Het zodanig managen van de medewerkers dat de werkzaamheden op het biochemisch laboratorium effectief en efficiënt verlopen en de medewerkers de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden realiseren;
 • Het juist beoordelen van de verschillende biochemische analyses;
 • Zorg dragen dat de samenwerking met andere afdelingen optimaal is en dat de resultaten binnen de gestelde productietijd bekend zijn; 
 • Zorg dragen voor (management) rapportages aangaande projecten, afwijkingen en wijzigingen in het Labware LIMS 7; 
 • Initiëren en managen van verbetertrajecten ten einde de afdeling verder te optimaliseren;
 • Het zorg dragen dat de afdelingen de juiste documenten gebruiken en dat deze worden aangepast indien nodig;
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit, gebruik, onderhoud, kalibratie van de apparatuur op het biochemisch laboratorium en de inrichting van de ruimtes;
 • Zorg dragen dat de afdeling werkt volgens vigerende wet- en regelgeving (GMP/GLP) en op de juiste manier omgaat met gevaarlijke stoffen;

Taken:

 • Leiding geven aan de medewerkers Biochemistry;
 • Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden, bewaken van de voortgang en controleren van de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden, het houden  van werkoverleg met de medewerkers;
 • Selecteren van nieuwe medewerkers, houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken, bespreken van ontwikkelingen en eventuele loopbaanperspectieven met medewerkers;
 • Signaleren van knelpunten in de werkmethoden en procedures binnen de afdeling en aandragen van initiatieven om verbetertrajecten in gang te zetten;
 • Signaleren van ontwikkelingen binnen het vakgebied en kennis overdragen aan de medewerkers;
 • Beoordelen van de documenten en voorschriften en deze indien nodig aanpassen; 
 • Creëren, valideren/autoriseren van de testen en het valideren/autoriseren van de monsters en/of analyseresultaten in het Labware LIMS 7;  
 • Controleren of de aangeleverde monsters en formulieren in lijn zijn met de voorschriften en het verdelen van de monsters ten behoeve de afdelingen en/of analyses;
 • Organiseren van (niet) routinematige biochemische analyses en de verwerking van de resultaten;
 • Organiseren van validatiestudies voor biochemische bepalingen;
 • Controleren van grondstoffen op biologische identiteit; 
 • Adviseren en actief participeren bij het aanschaffen van afdelingsgerelateerde apparatuur;
 • Aanvragen van budget, indienen en motiveren van investeringsvragen indien nodig;
 • Participeren in bedrijfsbrede projecten vanuit een biochemische invalshoek;
 • Werken volgens GMP/GLP
 • Geeft invulling en uitvoering aan het arbobeleid en houdt toezicht op een veilige en gezonde werkuitvoering

Vereisten

 • Opleiding op hbo-niveau op biochemisch gebied;
 • Minimaal vijf jaar relevante en recente werkervaring;
 • Uitstekende kennis van GMP/GLP.
 • Personal & Professional Skills
 • Kennis van MS-Office en softwarepakketten bijv. Labware LIMS 7, Q-Pulse;
 • Accuraat, werkt nauwkeurig en efficiënt;
 • Heeft een scherp visueel waarnemings- en beoordelingsvermogen;
 • People management skills;
 • Resultaatgericht;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; sparring partner naar (senior) management;
 • Accountable.

Where to find companies and their profiles? You will find them in our directory.

To the map