Docent Taalonderwijs at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en menselijke maat. De Hogeschool biedt een activerende leer- en werkomgeving en draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en de beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele beroepsmatige en maatschappelijke vraagstukken. De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht in vijf onderwijsfaculteiten.

De faculteit Educatie

De faculteit Educatie kent de opleidingen Pabo, Vrijeschool Pabo, Opleiding Docent Dans/Euritmie, Opleiding Docent Muziek en de Tweedegraads Lerarenopleidingen  Gezondheidszorg en Welzijn en Omgangskunde. Samen met de Universiteit Leiden wordt ook de Academische Pabo aangeboden. Daarnaast maken het Centrum Onderwijs & Innovatie Leiden (nascholing) en de lectoraten ‘Passend Onderwijs’, ‘Natuur & ontwikkeling Kind’ en ‘Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs’ deel uit van de faculteit. De faculteit heeft ruim 1500 studenten en 160 medewerkers.

De functie

Bij de Pabo staat het coachen van studenten tijdens de stage en op de studie centraal. Qua vakonderwijs neemt taalonderwijs een belangrijke plaats in. De docent taalonderwijs ontwerpt en verzorgt onderwijs bij zowel de voltijd- als de deeltijdvarianten van de Pabo en ook voor de Academische Pabo. Wij zoeken een docent taalonderwijs die onderwijs gaat verzorgen in verschillende jaren van de opleiding. Naast de werkzaamheden binnen het vakgebied wordt ook de taak van stage- en/of studiebegeleider ingevuld. Aangezien de Pabo werkt met onderwijsteams is het belangrijk dat je een team-speler bent. De functie heeft een omvang van 0,8 fte, afhankelijk van de mogelijke inzet, en is te verdelen over meerdere personen.

Functie-eisen en competenties

Je bent goed in het begeleiden/coachen van leerlingen en/of studenten. Daarnaast heb je ervaring met taalonderwijs in het basisonderwijs (of in het voortgezet onderwijs), en bij voorkeur ook op een pabo. Je hebt de master Nederlands of een andere relevante masteropleiding voltooid. Je bent vaardig in het begeleiden van groepen studenten en weet jouw kennis van de didactiek van taalonderwijs op een inspirerende wijze over te dragen. Kennis van recente ontwikkelingen met betrekking tot - het taalonderwijs in – vernieuwend (basis)onderwijs is een vereiste.

Arbeidsvoorwaarden

Door verschuivingen van functies is er voor de korte en langere termijn een aanvulling nodig in de expertgroep Taal. De CAO-HBO is van toepassing. Het salaris is (schaal 10, docent B). Minimaal € 2.638,45 tot maximaal  € 3994,25 bruto per maand op basis van een volledig dienstverband (36 uur). Voor deze functie is detachering vanuit een schoolbestuur mogelijk.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Ellie van der Geest; Onderwijsmanager Pabo, per e-mail geest.vd.e@hsleiden.nl

Uw sollicitatie inclusief Curriculum Vitae kunt u tot 12 mei 2018, onder vermelding van HRM vacature/32/2018/Pabo, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

Wilt u in het onderwerp van de mail de vacaturecode noemen, en brief en CV als één PDF-bestand opslaan met bestandsnaam achternaam.voorletter (dus jansen.j.pdf)

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Find the right employees! You can easily upload your vacancies at the My Park section. Please contact Carla van der Laan.

Contact