Docent Chemie (0,6-1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt: Docent Chemie (0,6-1,0 fte)

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad.

De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor wordt opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal. 

De faculteit Science & Technology

De opleidingen van de faculteit Science & Technology (S&T) worden verzorgd door de afdelingen Applied Sciences, ICT, en het Middelbaar Laboratorium Onderwijs. De na- en bijscholing wordt verzorgd door het Centrum Bioscience en Diagnostiek. In het kader van onderzoek is het Leiden Center of Applied Bio-sciences (LCAB) verbonden aan de faculteit. Het LCAB beschikt over meerdere lectoraten en kenniskringen voor nieuwe kennis en technologie op het gebied genomics en metabolomics.

De afdeling Applied Sciences verzorgt drie opleidingen: Biologie en medisch laboratoriumonderzoek (circa 800 studenten), Bio-informatica (circa 240 studenten) en Chemie (circa 380 studenten). De faculteit S&T telt circa 225 medewerkers.

De opleiding Chemie

De opleiding Chemie van Hogeschool Leiden behoort bij de drie grootste Chemie opleidingen van Nederland. Studenten worden opgeleid binnen de specialisaties analytische chemie of organische chemie. De beroepspraktijk is richting- en maatgevend voor het onderwijs; praktijk en theorie zijn zoveel mogelijk geïntegreerd.

De functie

Als docent Chemie begeleid je studenten in hun ontwikkeling tot competent beroepsbeoefenaar en stimuleer je hun leerprocessen. Je verzorgt zowel theorie- als praktijkonderwijs voor studenten in alle leerjaren. Het begeleiden van afstudeerders behoort tot de mogelijkheden. Afhankelijk van je expertise en ervaring kun je ook onderwijs verzorgen voor de opleidingen binnen de faculteit.

Je treedt afwisselend op als inhoudelijk deskundige, praktijk-, project- en/of studieloopbaanbegeleider. Je draagt, in samenwerking met je collega’s, bij aan de ontwikkeling van studiematerialen en onderwijsprogramma’s. Het ontwerpen en verzorgen van na- en bijscholingsactiviteiten op het gebied van de chemie kan deel uitmaken van je takenpakket.

Naast de onderwijstaak is het voor kandidaten met affiniteit met onderzoek mogelijk om binnen het lectoraat Metabolomics onderzoek uit te voeren.Dit lectoraat gebruikt en ontwikkelt nieuwe analytische methoden om complexe onderzoeksvragen met gedetailleerde chemische informatie te beantwoorden.

Je inzet bij de andere lectoraten verbonden aan de Faculteit S&T is ook mogelijk.

Functie-eisen en competenties

Een hbo of academisch geschoolde chemicus met voorkeur recente ervaring en/of affiniteit op het gebied van moderne scheidingsmethoden en massaspectrometrie.

Je hebt passie voor je vakgebied en kunt die vertalen in aansprekend onderwijs voor zowel reguliere studenten als cursisten in na- en bijscholingstrajecten.

Je bent communicatief sterk zowel in woord als geschrift. Je hebt een flexibele en ondernemende instelling waarbij je steeds de menselijke maat in het oog houdt.

Je beschikt over een didactische aantekening of bent bereid deze te halen.

Arbeidsvoorwaarden

De CAO-HBO is van toepassing. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden. Afhankelijk van ervaring en opleiding is het salaris minimaal € 2.769,32 en maximaal € 4.192,37 (schaal 10) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kan worden ingewonnen bij Marja Krosenbrink, Onderwijsmanager Chemie, via telefoonnummer 06-481 33 954 of per mail krosenbrink.m@hsleiden.nl

Uw sollicitatie inclusief curriculum vitae kunt u tot 28 april 2019 onder vermelding van 27/2019/S&T mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 21.

Een assessment (in de vorm van een proefles) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Join the premier life sciences park in the Netherlands. We’d love to have you on board!

Join us