Supervisor Biochemistry at HAL Allergy

Als Supervisorr Biochemistry ben je verantwoordelijk voor de supervisie van de medewerkers zodat de werkzaamheden op het biochemische laboratorium effectief en efficiënt verlopen en de medewerkers de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden realiseren. Tevens beoordeelt de supervisor de verschillende (biochemische) analyses.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het managen van de medewerkers Biochemistry.
 • Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden, bewaken van de voortgang en controleren van de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden, het houden van werkoverleg met de medewerkers.
 • Signaleren van knelpunten in de werkmethoden en procedures binnen de afdeling en aandragen van initiatieven om verbetertrajecten in gang te zetten.
 • Signaleren van ontwikkelingen binnen het vakgebied en kennis overdragen aan de medewerkers.
 • Beoordelen van de documenten en voorschriften en deze indien nodig aanpassen.
 • Creëren, valideren/autoriseren van de testen en het valideren/autoriseren van de monsters en/of analyseresultaten in het LIMS.
 • Controleren of de aangeleverde monsters en formulieren in lijn zijn met de voorschriften en het verdelen van de monsters ten behoeve de afdelingen en/of analyses.
 • Organiseren van (niet) routinematige biochemische analyses en de verwerking van de resultaten.
 • Organiseren van validatiestudies voor biochemische bepalingen.
 • Controleren van grondstoffen op biologische identiteit.
 • Adviseren en actief participeren bij het aanschaffen van afdelingsgerelateerde apparatuur.
 • Aanvragen van budget, indienen en motiveren van investeringsvragen indien nodig.
 • Participeren in bedrijfsbrede projecten vanuit een biochemische invalshoek.
 • Adviseren van de organisatie op het gebied van biochemie en het geven van interne trainingen indien nodig.
 • Zorgdragen dat de afdeling werkt volgens vigerende wet- en regelgeving (GMP/GLP) en op de juiste manier omgaat met gevaarlijke stoffen.
 • Geeft invulling en uitvoering aan het arbobeleid en houdt toezicht op een veilige en gezonde werkuitvoering.

Functievereisten

 • Opleiding op hbo-niveau op biochemisch gebied.
 • Minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
 • Uitstekende kennis van GMP/GLP.

Persoonlijke en professionele vaardigheden

 • Kennis van MS-Office en softwarepakketten bijv. Labware LIMS 7, Q-Pulse.
 • Accuraat, werkt nauwkeurig en efficiënt.
 • Heeft een scherp visueel waarnemings- en beoordelingsvermogen.
 • People management skills.
 • Resultaatgericht.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; sparring partner naar (senior) management.

Find out more about drug development at Leiden Bio Science Park.

R&D