Manager Financiën (0,8-1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt: Manager Financiën (0,8-1,0 fte)

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden werkt met passie, talent en menselijke maat. De Hogeschool biedt een activerende leer- en werkomgeving en draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en de beroepskrachten. Zij is betrokken bij actuele beroepsmatige en maatschappelijke vraagstukken. De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1000 medewerkers. De opleidingen zijn ondergebracht in vijf onderwijsfaculteiten.

De afdeling

De afdeling bestaat uit 7 medewerkers die samen zorgdragen voor een optimale uitvoering van het financieel beleid en administratie van Hogeschool Leiden.

De afdeling verricht werkzaamheden op het gebied van financiële administratie:

 • het genereren van tijdige en betrouwbare financiële informatie

 • het registreren, controleren en analyseren van verschillende geldstromen binnen de hogeschool;

 • gevraagd en ongevraagd geven van ondersteuning en advies op financieel gebied (o.a. bij het opstellen van begrotingen, periodeafsluitingen en de jaarrekening)

 • Crediteuren/debiteuren, Grootboekmutaties (winst & verlies en balans), dossiervorming

De functie

Als Manager Financiën geef je leiding aan het team en leg je verantwoording af aan de Directeur Onderwijsondersteuning & Administraties. Samen met het team werk je conform de PDCA cyclus, zorg je voor tijdige en betrouwbare managementrapportages, de jaarrekening en overige verantwoordingen binnen de vastgestelde kaders. Verder geef je ondersteuning en adviezen aan de organisatie en lever je een bijdrage aan het financiële beleid van de hogeschool.

Als manager ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zowel het team als de individuele medewerkers.

Je bent gesprekspartner voor de controllers van faculteiten en diensten, de concern controller, het management en externe partijen (zoals de accountant).

Dit jaar zal de Manager Financien o.a. aandacht besteden aan de volgende zaken:

 • efficiency slag op primaire processen

 • invoeren standaard werkwijzen en kwaliteitseisen op belangrijke onderdelen in het financiële proces

 • zorgen voor optimale ondersteuning van de processen door een (nieuwe) financiële applicatie

 • aansluiting van het team bij de organisatie opnieuw vormgeven

Functie-eisen

Wij zoeken een ervaren finance expert met leidinggevende ervaring. Je beschikt over een relevante opleiding op HBO/WO nivo en minimaal 5 jaar werkervaring op het brede vakgebied van finance en het aansturen van een team.

Je beschikt over voldoende specialistische kennis om technisch en inhoudelijk op de hoogte te zijn van de grote lijnen. Je overziet alle financiële processen en producten. Je hebt kennis en ervaring met het jaarrekeningproces en het inrichten van een ao/ic- handboek. Daarnaast ben je in staat om zelfstandig de strategische kaders van de hogeschool te vertalen naar een visie op de financiële informatievoorziening en een formulering van de producten die je levert aan de organisatie. Je ontwikkelt integraal beleid en speelt hierbij in op veranderende omstandigheden. Daarbij hoort ook het aansturen en tot uitvoering brengen van (middel)lange/ meerjaren plannen.

Competenties

 • Coachend leiderschap

 • Organisatie sensitiviteit – houdt rekening met het effect van het handelen op andere organisatieonderdelen;

 • Motiveren / inspireren

 • Analytisch vermogen - doorziet processen, herkent wat belangrijk is, legt verbanden en denkt in samenhang, kan schakelen tussen operatie, tactiek en strategie;

 • Communicatief – kan in woord en geschrift een boodschap goed overbrengen;

 • Resultaatgericht – handelt om het afgesproken doel te bereiken;

 • Vasthoudendheid en durf -  komt zichtbaar op voor het eigen belang en dat van de organisatie-eenheid;

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo 2018-2020 is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is (in eerste instantie) voor bepaalde tijd voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris is minimaal € 4326,54 en maximaal € 5564,23 bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van een volledig dienstverband (36 uur). Naast vakantiegeld ontvang je een structurele eindejaarsuitkering van 8,3% en bieden wij een goede pensioenregeling bij het ABP aan. Je ontvangt een laptop en mobiele telefoon van de hogeschool.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kan worden ingewonnen bij Sacha Kroonenberg, directeur O&A, via mailadres: kroonenberg.s@hsleiden.nl

Uw sollicitatie inclusief curriculum vitae kunt u tot 24 juni 2019 onder vermelding van 62/2019/Fin mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 26 juni 2019.

Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure en is gepland op vrijdag 5 juli 2019

De tweede gespreksronde is gepland op dinsdag 16 juli 2019 in de ochtend.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Find out more about drug development at Leiden Bio Science Park.

R&D