Senior Beleidsadviseur voor de portefeuille Onderzoek (0,8 - 1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt een:

Senior Beleidsadviseur voor de portefeuille Onderzoek 0,8 – 1,0 fte; schaal 12 cao (max € 5.564,23/ 1,0 fte)

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad met ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor wordt opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

Het team Onderwijs & Onderzoek

Per 1 september vormt het team Onderwijs & Onderzoek (± 15 fte) samen met de teams HR-advies en Marketing & Communicatie de dienst Beleid & Advies. Onderwijs & Onderzoek is verantwoordelijk voor hogeschoolbrede beleidsontwikkeling en strategische advisering, in samenspraak en verbinding met de faculteiten. Het instellingsplan en de daarop gebaseerde werkagenda bepalen in belangrijke mate de werkzaamheden. Kerntaken zijn signaleren, analyseren, adviseren en ontwikkelen, en het ondersteunen van implementatie. Daarnaast zijn de regioregiefunctie en het International Office ondergebracht bij Onderwijs & Onderzoek. Het team bestaat uit gemotiveerde professionals waar teamwork, innovatie en willen leren hoog in het vaandel staan.

De functie

Als ervaren beleidsadviseur sla je de brug tussen de faculteiten en de diensten op het gebied van onderzoeksbeleid. Je adviseert het college van bestuur en management op basis van een zorgvuldige afweging van de belangen van de diverse stakeholders en formuleert hiervoor beslisnotities op basis van onderbouwde analyses. Als gesprekspartner van de faculteitsdirecteuren spreek je de taal van het onderwijs. Ook ben je als gesprekspartner van de lectoren goed op de hoogte van hun ambities. Je participeert in landelijke netwerken en draagt bij aan onderlinge samenwerking. Je hebt een in- en externe signaalfunctie, volgt regionale, landelijke en Europese ontwikkelingen en weet deze om te zetten in beleidsvoorstellen voor de hogeschool. Eind 2019 worden onze vijf kenniscentra extern gevisiteerd. De uitkomsten van deze visitatie geven mede richting aan de ontwikkeling van ons praktijkgericht onderzoek in de komende jaren. Daarnaast blijft de doorontwikkeling van ons onderzoeksprofiel op de agenda staan.

Functie-eisen

Je bent een verbinder met een proactieve instelling. Je denkt in mogelijkheden en hebt oog voor verschillende belangen en perspectieven. Je vertaalt conceptuele ideeën in beleid, concrete projecten en actie. Je begrijpt de onderzoeksfunctie van het hbo in de kennisketen. Je bouwt en onderhoudt netwerken. Je schrijft goed en bent overtuigend in je analyses en presentaties. Daarnaast ben je een teamspeler met een open en transparante werkwijze en een drive om te leren.

Je beschikt over:

  • een relevante afgeronde universitaire masteropleiding (research master of promotie is een pré);

  • minimaal vijf jaar relevante werkervaring in of met het hoger onderwijs;

  • een stevige basis als adviseur en kennismakelaar;

  • bewezen ervaring als projectleider;

  • een uitstekend analytisch vermogen;

  • sterke schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Er wordt in eerste instantie een jaarcontract aangeboden (D4) met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren. Afhankelijk van ervaring, niveau en opleiding(en) is het salaris minimaal €4.326,54 en maximaal €5.564,23 bruto per maand (schaal 12).

Informatie en sollicitatie

Deze vacature wordt tegelijk intern en extern verspreid. Inhoudelijke informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Daphne Smeets, directeur Beleid & Advies, via 06-48133828.

Motivatiebrief en curriculum vitae kunnen t/m woensdag 19 juni worden gestuurd aan werving-selectie@hsleiden.nl onder vermelding van vacaturenummer 64/2019/B&A.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 24 juni (eerste ronde) en
donderdag 27 juni (tweede ronde). Het arbeidsvoorwaardengesprek vindt plaats op vrijdag(ochtend) 28 juni.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Would you like to add graphs or other content to your company page, please contact
Carla van der Laan.

Contact