onderwijsmanager HBO-Rechten (1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt: onderwijsmanager HBO-Rechten (1,0 fte)

De functie

Wij zijn op zoek naar een ervaren leidinggevende met een helder beeld van het moderne onderwijs.

Je bent verantwoordelijk voor een jong, bevlogen en goed functionerend docententeam van ongeveer vijftig docenten. Samen met vier coördinatoren geef je dagelijks leiding aan hen. Dat doe je op zo’n manier dat verantwoordelijkheden zoveel mogelijk in het team worden belegd en betrokkenen zich gekend weten in oordeels- en besluitvorming.

Met jouw langetermijnvisie geef je sturing aan het aanscherpen en verbeteren van het onderwijs.

Binnen de faculteit geef je samen met de andere opleidingsmanagers en de faculteitsdirecteur uitvoering aan het beleid van de hogeschool. Jullie werken samen aan het onderwijs en de onderwijsondersteunende processen van de faculteit. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het personeels- en financiële beleid.

Je vertegenwoordigt de opleiding in het landelijk overleg met de twaalf andere HBO-Rechtenopleidingen.

Functie-eisen en competenties

Plannen, organiseren en het creëren van verbinding zijn bij jou sterk ontwikkelde competenties. Je hebt aantoonbaar ervaring met leiding geven aan een grote groep hoogopgeleide professionals. Je bent analytisch sterk en je hebt een groot oplossend vermogen.

Je kunt een team motiveren en inspireren, onder andere doordat je in staat bent om het optimale evenwicht te vinden tussen het geven van ruimte en vertrouwen enerzijds en waar nodig bijsturen anderzijds. Je hebt aandacht voor het individu maar waarborgt ook de belangen van het team en van de organisatie. Je communiceert open en duidelijk.

Je hebt een gedegen kennis van het hbo en van het werkveld van de hbo-jurist.

Je kunt je verbinden aan het vernieuwde curriculum van de opleiding, aan de TOP-onderwijsvisie en -ontwerpprincipes en aan de visie van het docententeam op het beroep.

Je hebt een masteropleiding afgerond. Het heeft de voorkeur als je affiniteit hebt met actuele ontwikkelingen in het juridische werkveld, zoals op het gebied van legal tech en legal design. Ook kennis van onderwijslogistiek is een pre.

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectoriële hogeschool in het hart van de Randstad.

De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt verzorgd binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor de studenten worden opgeleid.

Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal.

De faculteit

Management & Bedrijf (M&B) kent de voltijdse opleidingen Human Resource Management, Commerciële Economie, Communicatie, Sociaal Juridische Dienstverlening, de duale opleiding Management in de Zorg en HBO-Rechten.

Binnen de faculteit werken we aan een toekomstbestendige onderwijspraktijk (TOP). We willen het best mogelijke onderwijs realiseren om professionals van de toekomst op te leiden en maken daarbij gebruik van blended learning en nieuwe leer- en samenwerkingsvormen. We streven naar onderwijs dat prikkelt, uitdaagt en meer oplevert dan mooie cijfers.

De opleiding

De opleiding HBO-Rechten bestaat bij Hogeschool Leiden sinds 2003 en heeft inmiddels rond de 900 studenten. De hbo-jurist heeft in de loop van de jaren steeds meer een plek gevonden in de arbeidsmarkt. De hbo-jurist werkt onder meer bij de (decentrale) overheid, in de juridische dienstverlening en bij de rechterlijke macht. Het juridisch werkveld is in ontwikkeling, onder andere door een verdergaande juridisering van de maatschappij, door digitalisering en door een andere verhouding met klant en burger.

De afgelopen jaren is het curriculum van alle vier de leerjaren van de opleiding door het team, in samenwerking met de beroepenveldcommissie, dan ook herontworpen op basis van actuele ontwikkelingen in het beroep. In dit herontwerp zijn de TOP-principes toegepast en via deze moderne didactiek en nieuwe leer-en samenwerkingsvormen worden de studenten uitgedaagd. We motiveren en inspireren studenten zodat ze een onderzoekende houding ontwikkelen en het beste uit zichzelf halen.

In de eerste twee leerjaren maken de studenten in roulerende blokken aan de hand van thema’s en beroepsrollen kennis met het recht en het werkveld van de hbo-jurist. In het derde studiejaar lopen de studenten twee keer vijf maanden stage en in hun vierde jaar volgen zij minoren en het afstudeertraject. Dit alles resulteert in goed voorbereide studenten die klaar zijn voor de juridische beroepspraktijk!

Sinds februari 2019 maakt het lectoraat Recht en Rechtvaardigheid onderdeel uit van de

opleiding. Dit lectoraat initieert en geeft uitvoering aan onderzoek naar actuele en voor het beroepenveld relevante onderwerpen.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal €4955,73 en maximaal €6036,14  (schaal 13) bij een fulltime dienstverband, conform de cao-hbo. Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd met de intentie tot verlenging. Daarnaast is er een gunstige pensioenregeling via het ABP, en is er de mogelijkheid tot flexibel werken. Er zijn diverse ontwikkelmogelijkheden binnen de hogeschool, en er is ruimte voor professionalisering. Verder kent de CAO-hbo een eindejaarsuitkering van 8,3 % en is de hogeschool dicht bij station Leiden gelegen.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de inhoud van de functie kan worden ingewonnen bij Ruby Fasten via telefoonnummer 06 48 13 40 81 of per mail fasten.r@hsleiden.nl

Uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en referenties kunt u tot 19 augustus onder vermelding van 74/2019/M&B mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de eerste helft van september. Een presentatie maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Find out more about drug development at Leiden Bio Science Park.

R&D