Hogeschool Leiden zoekt een teamcoördinator HBO Verpleegkunde (1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden zoekt een teamcoördinator HBO Verpleegkunde (1,0 fte)

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad. De hogeschool heeft ongeveer 11.000 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven binnen vijf faculteiten met een eigen identiteit, die samenhangt met het karakter van de opleidingen en de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor wordt opgeleid. Onze maatschappelijke opdracht is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Het leren van de student staat daarbij altijd centraal. 

Faculteit Gezondheidszorg

De faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden heeft zo’n 2200 studenten en 200 medewerkers. De faculteit bestaat uit de bachelor opleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde, Vaktherapie, de masteropleiding Advanced Nursing Practice. Drie lectoraten maken deel uit van de faculteit. Het centrale thema is “Vitaliteit En Eigen Regie” (VEER).

Opleiding HBO Verpleegkunde

Binnen de opleiding Verpleegkunde studeren binnenkort 1.400 studenten en zijn 70 docenten en enkele onderwijsassistenten en ondersteuners werkzaam. De opleiding heeft goede relaties met het werkveld in de regio. Het gaat om tal van samenwerkingsverbanden op het gebied van onderwijs, praktijk en onderzoek.

Actuele agendapunten

De opleiding verzorgt een nieuw curriculum voor de verpleegkundige van vandaag en morgen. Het curriculum is gebaseerd op het nieuwe landelijke Opleidingsprofiel Bachelor Nursing 2020.

De hoofdtaak

Teamcoördinatie is een rol van een docent (D). De  teamcoördinator is verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen een jaarteam, de wijze waarop die taken worden uitgevoerd en professionalisering van de docenten. De teamcoördinatoren vormen met  de onderwijsmanager het coördinatieteam van de opleiding.

De taken

 • Voeren van taakverdelings- /functionerings- en ontwikkelingsgesprekken met de teamleden van het jaarteam;

 • Geregeld overleg met het team over taakverdeling en de kwaliteit van de uitvoering;

 • Ondersteunen van het team en de individuele medewerkers;

 • (Helpen) oplossen van knelpunten die zich in de dagelijkse praktijk kunnen voordoen;

 • Bevorderen dat de doelen op resultaat en ontwikkeling van individuele docenten aansluiten bij het ‘teamplan’;

 • Dagelijkse leiding van de bedrijfsvoering, wie doet wat wanneer voor het onderwijs, dat wordt verzorgd door het team;

 • Wekelijks overleg met het coördinatieteam HBO-V, afstemmen van de teamdoelen om te zorgen voor samenhang binnen de opleiding;

 • Toezien op en een bijdrage leveren aan de inhoud van het onderwijs, toetsen van de inhoudelijke en pedagogisch-didactische kwaliteiten van medewerkers;

 • Bijdragen aan inhoudelijke en procesmatige ontwikkeling en kwaliteitszorg binnen het team en met de curriculumcommissie in relatie tot de gehele opleiding.

 • Verzorgen van onderwijs.

Functie-eisen

 • Een voor de taken relevante masteropleiding en werkervaring;

 • Ervaring in de gezondheidszorg;

 • Ruime ervaring als docent;

 • Ervaring in het begeleiden of coachen van medewerkers;

 • Neemt de verantwoordelijkheid om samen met medewerkers, studenten en werkveldvertegenwoordigers iedere dag te bouwen aan een up-to-date opleiding.

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is afhankelijk van ervaring en mogelijkheden minimaal € 4.326,54 en maximaal €5.564,23(schaal 12) bruto per maand op basis van een volledig dienstverband.

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie: Aart Rietveld, onderwijsmanager HBO-V, telefoon 06 48133956, e-mail rietveld.a@hsleiden.nl

Sollicitatiebrief met CV t/m 19 augustus 2019 , ovv vacaturenummer 78/2019/GZ, naar: werving-selectie@hsleiden.nl

De eerste gespreksronde vindt plaats in de week van 19 augustus 2019. Een eventuele tweede gesprekronde is gepland in de week van 26 augustus 2019.

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen

worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Whom to contact at Leiden Bio Science Park?

Contacts