Supervisor Intermediate Production at HAL Allergy

Doel van de functie
Plannen, en coördineren van en toezicht houden op van de productieprocessen met betrekking tot halffabricaten. Het zodanig coachen  van de medewerkers dat de werkzaamheden binnen de afdeling effectief en efficiënt verlopen en dat de doelstellingen ten aanzien van de productieplanning gerealiseerd worden volgens de GMP richtlijnen.

Verantwoordelijkheden

 • Het zodanig coachen  van de medewerkers dat de werkzaamheden binnen de afdeling effectief en efficiënt verlopen en de medewerkers de doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden realiseren.
 • Vertalen lange termijn doelen van het bedrijf naar afdelingsdoelen.
 • Zorgdragen dat de samenwerking met andere afdelingen optimaal is, dat planningen worden gehaald.
 • Autoriseren/goedkeuren van bereidingsdocumenten en zorgen dat deze worden gebruikt.
 • Zorgdragen dat de afdeling werkt volgens vigerende wet- en regelgeving (GMP) en op de juiste manier omgaat met gevaarlijke stoffen.
 • Zorgdragen voor (management) rapportages aangaande projecten, afwijkingen en wijzigingen.
 • Problemen analyseren en oplossingen afstemmen en coördineren.
 • Initiëren en managen van verbetertrajecten ten einde de afdeling verder te optimaliseren. Hierbij zelfstandig expertise toepassen.
 • Draagvlak creëren voor het uitvoeren van projectwerk (CMO en R&D) en het ondersteunen van projectteams voor multidisciplinaire projecten.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit en gebruik van de afdelingsapparatuur en ruimtes, en validatie van apparatuur.
 • Zorgdragen voor correcte en tijdige werkorder-boekingen, afdelingsvoorraden en cycle counting in Navision.

Taken

 • Coachen van de medewerkers Intermediate Production.
 • Coördineren van de dagelijkse werkzaamheden, bewaken van de voortgang en controleren van de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden, het houden van werkoverleg met de medewerkers
 • Input leveren ten aanzien van selectie van nieuwe medewerkers, functionerings- en beoordelingsgesprekken huidige medewerkers en hun ontwikkeling.
 • Verhogen van het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers door middel van training en processimulaties.
 • Signaleren van knelpunten in de werkmethoden en procedures binnen de afdeling en starten van initiatieven om verbetertrajecten in gang te zetten.
 • Meewerken aan en het begeleiden van veranderingen in het productieproces. 
 • Signaleren van ontwikkelingen binnen het vakgebied en kennis overdragen aan de medewerkers.
 • Opstellen van voorschriften en protocollen voor verschillende onderdelen van het productieproces en apparatuur.
 • Accorderen van bereidingsdocumenten na voltooiing van de productieprocessen.

Biotech Training Facility: unique professional GMP and biosafety courses in a state-of-the-art environment.

BTF