Onderzoeker voor het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg voor de opleiding Vaktherapie (0,4 fte) at Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden

Hogeschool Leiden is een multisectorale hogeschool in het hart van de Randstad.

De hogeschool heeft ongeveer 11.500 studenten en 1.100 medewerkers. Het onderwijs wordt gegeven binnen vijf faculteiten met opleidingen met allen een eigen identiteit vanwege de verschillende beroepen en werkvelden waarvoor wordt opgeleid. We verzorgen goed beroepsonderwijs en leiden gekwalificeerde aankomend beroepskrachten op. Naast kwalificatie voor de beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie, internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. Onze inzet is gericht op de student die leert.

 

Faculteit Gezondheidszorg

De faculteit heeft ruim 2300 studenten en 180 medewerkers. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie (500), Verpleegkunde (1300), Vaktherapie (280) en de masteropleiding Advanced Nursing Practice (100). Lectoraten van de faculteit maken deel uit van het Kenniscentrum “Vitaliteit En Eigen Regie” (VEER). Het kenniscentrum bestaat uit de lectoraten Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg, Antroposofische Gezondheidszorg, Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg en Verpleegkundig Leiderschap.

 

De functie

De onderzoeker houdt zich, onder supervisie van een senior-onderzoeker, bezig met het opzetten en uitvoeren van onderzoek naar vaktherapie. Met dit werk draagt de onderzoeker bij aan kennisontwikkeling en –verspreiding onder studenten, docenten en beroepskrachten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de andere onderzoekers vaktherapie, medewerkers van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg en door deelname aan de kenniskring Antroposofische Gezondheidszorg. 

 

Functie-eisen

We zoeken een onderzoeker met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekservaring in de gezondheidszorg:

  • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.  
  • Heeft affiniteit met vaktherapie (ervaring met onderzoek naar vaktherapie i.h.a. en met muziek- en/of dramatherapie in het bijzonder strekt tot aanbeveling).
  • Kan zelfstandig werken in verbinding met anderen.
  • Heeft ervaring met projectmanagement en kan uitstekend plannen en organiseren.
  • Kan werken met relevante software voor dataverwerking.

 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. De arbeidsovereenkomst is voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar (D-4). Het salaris is gebaseerd op schaal 9 en dit is minimaal € 2.845,48 en maximaal € 3.920,50 bij een volledig dienstverband.

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de lector Antroposofische Gezondheidszorg Erik Baars, e-mail baars.e@hsleiden.nl

Sollicitatiebrief inclusief curriculum vitae tot 31 augustus 2020, onder vermelding van vacaturenummer 85/2020/GZ, mailen naar: werving-selectie@hsleiden.nl   

De interne en externe sollicitatieprocedure lopen tegelijkertijd. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.  

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website https://www.hsleiden.nl/overhl/organisatie/rechtsbescherming-en-reglementen/gedragsregels-en-rechtsbescherming 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

Find out more about drug development at Leiden Bio Science Park.

R&D