Hogeschool Leiden zoekt: Onderzoeker voor Participatief Actieonderzoek Jonge mensen met dementie (0,6 fte, met uitbreidingsmogelijkheid tot 1,0 fte) at Hogeschool Leiden

Vacature

Onderzoeker voor Participatief Actieonderzoek Jonge mensen met dementie (0,6 fte, met uitbreidingsmogelijkheid tot 1,0 fte)

 

Hogeschool Leiden

De hogeschool leidt ruim 12.000 studenten op in een prettige en uitnodigende leer- en werkomgeving en draagt zo bij aan ontwikkeling van de beroepspraktijken en de samenleving.

De hogeschool telt ongeveer 1.200 medewerkers.

Alle opleidingen en diensten van Hogeschool Leiden werken vanuit het instellingsplan

“De rijkdom van het onvoltooide” en staan voor de

beloftes:

 1. Wij kennen de student, de student kent ons;
 2. Wij helpen de student actief en voltijds te leren;
 3. We verzorgen goed beroepsonderwijs in, met en voor het werkveld;
 4. We zijn een leergemeenschap; iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee en draagt bij;
 5. We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

 

Faculteit Gezondheidszorg

De faculteit Gezondheidszorg is met zo’n 2700 studenten en ruim 200 medewerkers één van de vijf faculteiten van de hogeschool. De faculteit bestaat uit de bacheloropleidingen Fysiotherapie, Verpleegkunde en Vaktherapie en de masteropleidingen Fysiotherapie in de Wijk en Advanced Nursing Practice. Daarnaast maken vier lectoraten deel uit van het facultaire kenniscentrum VEER (Vitaliteit En Eigen Regie), waaronder het lectoraat Verpleegkundig Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg.

 

Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg

Het lectoraat richt zich op de vraag: hoe kan een verpleegkundige de eigen kennis en gedragingen herkenbaar en stevig inzetten om persoonsgerichte, adequate verpleeghuiszorg te realiseren? Het lectoraat is een samenwerkingsverband tussen ouderenzorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Vanuit het lectoraat is recent een onderzoeksubsidie verkregen voor een actiegericht onderzoek om de ondersteuning van naasten van jonge mensen met dementie te verbeteren (YD-CAN!)

 

YD- CAN!

Het doel van YD-CAN! is het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen jonge mensen met dementie, de naasten en de zorgverleners voor, tijdens en na opname in het verpleeghuis.

Om de doelstellingen van dit project te kunnen realiseren is gekozen voor de methodiek van een Participatief ActieOnderzoek ingebed in een leergemeenschap (LG) van jong dementerenden, naasten, zorgprofessionals, docenten, studenten en onderzoekers. Door de inbedding van het actieonderzoek in een LG kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld en deelnemers meedoen aan het onderzoek. Centraal daarbij staat het benutten en uitwisselen van ieders kennis en ervaringen ten aanzien van de ondersteuning.

Het project wordt mede gefinancierd door ZonMW, strat  medio december  en  heeft een looptijd van 2 jaar.

 

De onderzoeker
die wij nodig hebben is enthousiast en ambitieus en:

 • Heeft een opleiding in de gezondheidszorg
 • Heeft affiniteit en ervaring met ouderenzorg, verpleeghuiszorg en bij voorkeur met (jonge) mensen met dementie;
 • Heeft ervaring met praktijkgericht onderzoek / participatief actieonderzoek;
 • Heeft ervaring met het schrijven van publicaties;
 • Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Heeft ervaring met coördinatie van onderzoeks- ic subsidieprojecten
 • Is open, sociaal, nieuwsgierig, energiek en ondernemend.
   

Taken
De onderzoeker is als “onderzoekscoördinator” verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie, organisatie en uitvoering van het onderzoeksproject.
De  onderzoeker werkt daarbij nauw samen met de kwaliteitsverpleegkundige bij Marente (de “praktijkcoordinator”). Samen organiseren ze de leergemeenschap. Zo borgen we een goede samenwerking en afstemming tussen praktijk en onderzoek. De onderzoeker doet onder leiding van de lector de dataverzameling, analyse en publicatie van het onderzoek.

 

Organisatie

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg is een samenwerkingsverband van Marente en Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden. Het lectoraat is onderdeel van Kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) van Faculteit Gezondheidszorg.

 

Arbeidsvoorwaarden

De cao-hbo is van toepassing. Het salaris is gebaseerd op docent C, pad onderzoek, schaal 11 (minimaal € 3.658,64 en maximaal € 5.026,85 bruto per maand op basis van een volledig dienstverband van 40 uur.

Aanstellingsomvang voor YD-CAN! is 0,6 fte. Deze kan in overleg worden uitgebreid naar 0,8 of 1,0 fte met andere (onderzoeks)werkzaamheden voor het lectoraat VIO.

Aanstelling is voor een jaar met mogelijkheid voor verlenging gedurende de looptijd van het onderzoeksproject (1 jaar).

 

Informatie en sollicitatie

Informatie over de functie kan ingewonnen worden bij dr. Chris Wallner, Lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg, via 06- 39115616  of wallner.c@hsleiden.nl

Sollicitatiebrief met CV kan tot en met 24 januari 2021, ovv vacaturenummer 124/2020/GZ, per mail worden gestuurd naar Paula Verwer: verwer.p@hsleiden.nl

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 2 februari 2021 tussen 10.00 en 13.00 uur.

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens uitsluitend voor de selectie. De persoonsgegevens zullen worden vernietigd uiterlijk 4 weken na het afronden van de procedure. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Hogeschool Leiden kunt u vinden op de website https://www.hsleiden.nl/over- hl/organisatie/rechtsbescherming-en- reglementen/gedragsregels-en- rechtsbescherming

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Join the premier life sciences park in the Netherlands. We’d love to have you on board!

Join us