GxP-themadag

October 14, 2022 from 09:00 to 18:00
BioPartner 5: De Limes 7, Oegstgeest

Op vrijdag 14 oktober 2022 organiseert DARQA, samen met OpenNovations en een paar andere partijen een GxP-themadag met de focus op ICT met als titel:

“Cybersecurity en data integrity; waar moet je op letten”

De themadag is gericht op het geven van praktische informatie en handvatten voor groepen die niet direct affiniteit of diepgaande kennis met het IT werkdomein van cybersecurity en data integrity hebben.

De insteek is dat we met de deelnemers op een zo interactief mogelijke wijze door de onderwerpen lopen en hen wegwijs maken in hoe deze vrij technische/abstracte onderwerpen voor hen te verifieren zijn bij hun interne IT/externe leveranciers.

Programma

  • De ENISA cybersecurity oefening van afgelopen juni die zich richtte op preventie en resilience, onder andere hoe om te gaan met ransomware
  • Nieuwe ontwikkelingen vanuit de GAMP5 Second Edition, met een blik op relevante ISO normen zoals de ISO 27001, ISO 25010 en ISO 25012
  • Data integriteit bewaken bij data migraties, hoe om te gaan met data verifications
  • Audit trail en de review daarvan
  • Meer onderwerpen volgen nog!

Deelname

Deelname voor leden van DARQA is gratis. Registreer hier.

Aan dit evenement kunnen niet-DARQA-leden deelnemen na overschrijving van € 100,- op de bankrekening van DARQA NL 61 ABNA 0245 9984 46 o.v.v. NAAM deelnemer en DARQA GXP 141022. De overschrijving moet uiterlijk woensdag 12 oktober 2022 ontvangen zijn door DARQA.

Niet-DARQA-leden die een bewijs van betaling willen ontvangen kunnen daartoe een email sturen aan menno.broere@qllc.de, het mailadres van de DARQA-penningmeester.

Did you know? We’re constantly improving on sustainability and circularity on different levels