Eureka call COVID-19: Echo Period Life without a vaccine

Tuesday, April 28, 2020

Bent u een bedrijf of kennisinstelling en wilt u praktische uitdagingen die de coronacrisis stelt aan de zorg en de rest van de samenleving helpen oplossen? Dien dan een kortlopend onderzoeks- en innovatieproject in voor oplossingen op korte termijn voor het coronavirus (COVID-19).

Vanaf 15 april tot uiterlijk 15 mei 2020, 17:00 uur (CEST) dient u uw internationale aanvragen in. Het Nederlandse budget voor deze call is € 500.000. Naast Nederland nemen Canada, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje en Turkije deel aan dit initiatief.

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen. Hierbij moet u samenwerken met minimaal 1 partner uit 1 van de deelnemende Eureka-landen. Het samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal 1 bedrijf en 1 kennisinstelling.

Markt- en toepassingsgerichte R&D

Nederland richt zich in deze call op samenwerkingsprojecten binnen het domein Life Sciences en Health (Gezondheid en Zorg). Het R&D-project moet markt-/toepassingsgericht zijn. Dat wil zeggen: het product, de service of dienst moet dan binnen 6 maanden na afronding van het project uitgevoerd of op de markt gebracht worden.

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke, nationale instrumenten. Financiering voor projectpartners is mogelijk als zij voldoen aan de regels en voorwaarden van hun eigen financieringsorganisaties. In Nederland stelt het TKI LSH (Health~Holland) voor deze call PPS-toeslag beschikbaar, die het eerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft ontvangen voor het ondersteunen van publiek-private R&D-samenwerkingsprojecten. Voor de inzet van deze middelen door Health ~Holland gelden de PPS-toeslag subsidievoorwaarden.

Het Nederlandse budget dat Health~Holland voor deze call beschikbaar stelt is € 500.000. De maximale bijdrage per project bedraagt € 100.000. Bedrijven en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. RVO is het nationaal contactpunt voor Eureka in Nederland. RVO ondersteunt Health~Holland bij de uitvoer van deze call en voert de communicatie met de deelnemende Eureka-partnerlanden.

Voorwaarden, projectevaluatie en -selectie en indienen projectvoorstel

Meer informatie over de voorwaarden, de projectevaluatie en -selectie en het indienen van een projectvoorstel kunt u vinden op de website van RVO en Eureka.

Bron: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/eureka/eureka-call-covid-19

Join the premier life sciences park in the Netherlands. We’d love to have you on board!

Join us