Leiden Bio Science Park: op zoek naar de connectie

Monday, August 27, 2018

Voor Harry Flore, voorzitter van de ondernemersvereniging en CEO bij Hal Allergy, kent het Leiden Bio Science Park (LBSP) geen geheimen. Maar hij kan zich goed voorstellen dat het park voor sommige medewerkers en studenten van de universiteit nog onbekend terrein is. ´Ik juich samenwerking op alle fronten toe.´

Onderzoek

Op wetenschappelijk gebied werkt Flore al jaren samen met de universiteit: ‘Je wilt de enorme pool aan goed opgeleide mensen en alle kennis die er is delen, aan elkaar koppelen en benutten.’ 
De universiteit en het park kunnen elkaar nog meer versterken. Wat lang niet iedereen weet is dat er veel hoogwaardige apparatuur op het LBSP staat die ook door derden benut kan worden. Op OARI (Open Access Research Infrastructure) staan tientallen onderzoeksapparaten en -facilteiten (mede) voor extern gebruik. Flore: ‘Wist je bijvoorbeeld dat op het Gorleaus de beste elektronenmicroscoop van Nederland staat? Je hoeft als onderzoeker of startende ondernemer zoiets dus niet zelf aan te schaffen, je loopt even naar je buurman. Zo zou het moeten zijn, toch?’

Onderwijs

Ook op het gebied van stages kan er volgens Flore de samenwerking beter: ‘Sommige studenten hebben moeite met het vinden van stageplekken en wij zijn juist op zoek naar goede stagiairs. Voor ons, bedrijven, geldt: als je een goede stagiair hebt, dan heb je een potentiële medewerker. En voor studenten is praktijkervaring van belangrijke toegevoegde waarde op de theorie. Als je als academicus afstudeert, heb je nog jaren nodig om alle kneepjes van het vak  te leren voordat je echt zelfstandig aan de slag kunt. Wanneer je dan al eerdere praktijkervaring hebt opgedaan, is dat echt een bonus.’

Imago

Straks als het entreegebied er is en er duizend woningen worden gebouwd, komt er ’s avonds meer leven in de brouwerij waardoor ook het culturele aanbod goed benut kan worden voor kennisoverdracht. Er gebeurt al het een en ander in de vorm van lezingen, (netwerk)bijeenkomsten en sociale gelegenheden. Flore: ‘Ook wil je de Leidse burger betrekken. De Nacht van Ontdekkingen vind ik een heel goed voorbeeld. We moeten naar buiten brengen wat er op het park gebeurt en ons imago duidelijk krijgen: wat doen we precies en waarvoor moet je op het park zijn. Behalve meer samenwerking tussen de universiteit en de bedrijven op het park, wil je ook dat wat er in Leiden gebeurt zijn weerslag vindt op het LBSP. We moeten het park nog beter op de kaart zetten en samenwerkingsverbanden zoeken, waar mogelijk.’ 
Om dit goed aan te pakken en verder aan te jagen, wordt er een directeur aangesteld. De nieuwe parkdirecteur moet op onderzoek uit om na te gaan wat de wensen en behoeften zijn.

Buiten de landsgrenzen

Er zijn in totaal acht bioscienceparken in Nederland op het gebied van life sciences. Leiden is de grootste op dit gebied. Flore: ‘Je moest eens weten hoeveel aanvragen wij van buitenlandse parken krijgen om bij ons een kijkje te mogen nemen. Het zijn ook zeker niet de minste: zo was hier laatst een beroemde allergoloog op bezoek, die onderdeel uitmaakte van een delegatie uit Taiwan. Dat zijn leuke dingen waarbij ook internationale samenwerking een belangrijke rol speelt. Op internationaal gebied kunnen wij de universiteit ook weer goed gebruiken.'

Samen optrekken

Tot slot vertelt Flore dat het  belangrijk is om niet alleen de wetenschap en het bedrijfsleven met elkaar te laten samenwerken, maar hier ook de politiek bij te betrekken. ‘Het grote probleem is dat men niet weet hoelang het duurt en hoeveel het kost: om onderzoek te doen naar een nieuw medicijn. Om een voorbeeld te geven van de duur van een onderzoek: toen Harry Flore in 2007 begon bij Hal Allergy, was het bedrijf gestart met een onderzoek dat nu nog niet af is. Een gemiddeld onderzoekstraject duurt vijftien jaar. Farmaceutische bedrijven worden vaak als 'graaiers' gezien. ‘Daarom laten wij graag zien wat er allemaal nodig is; de hele keten. Niet om onszelf te verdedigen maar om een helder beeld te scheppen.’ Voor een clinical trial alleen al zijn duizenden proefpersonen nodig. ‘Een tijdje terug hebben wij - het park en de universiteit - een aantal Tweede Kamerleden over de vloer gehad en hen een kijkje in de keuken gegeven. Die dag bleek een echte eye opener te zijn. Ik vond dit een prachtig voorbeeld van samen optrekken en hopelijk iets zinvols doen.’ 

Hal Allergy

HAL Allergy begon als klein laboratorium in Haarlem. De kernactiviteit van HAL Allergy was, en is nog steeds, de behandeling van allergieën met immunotherapieën voor allergenen. De afgelopen jaren is HAL Allergy uitgegroeid tot een Europese speler op het gebied van immunotherapieën voor allergenen. Sinds 2009 is het bedrijf gevestigd in het Leiden Bio Science Park. Lees meer

 

Find out more about drug development at Leiden Bio Science Park.

R&D