New MRI facility

Tuesday, September 29, 2015

Highly sensitive new MRI facility in operation at LUMC


September 19th, the LUMC took a new highly sensitive MRI facility into operation with a celebratory symposium. The MRI scanner will be used for pharmaceutical (pharmacological) and epidemiological studies. Mayor Henri Lenferink performed the official opening ceremony.

Please continue in Dutch

Op 17 september heeft het LUMC een nieuwe MRI-faciliteit in gebruik genomen. De burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, verrichtte de openingshandeling, waarna de aanwezigen een korte filmische impressie te zien kregen, met toepasselijke muziek.

Voorafgaand aan de opening had de afdeling Radiologie een feestelijk symposium georganiseerd. Na afloop kregen de aanwezigen een rondleiding door de nieuwe ruimtes.

Onderzoekscentrum

De MRI-faciliteit is een onderzoekscentrum waar m.n. data over de werking van de hersenen verzameld worden. Die zijn van belang voor epidemiologisch onderzoek en onderzoek naar geneesmiddelen. Niet alleen het LUMC, ook Universiteit Leiden en bedrijven op het Bio Science Park (voor 30 procent) kunnen gebruik maken van de faciliteit.

Het onderzoek in de nieuwe faciliteit is ingebed in Medical Delta, het samenwerkingsverband van de twee universitair medische centra en drie universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft en een aantal instellingen en overheden in Zuid-Holland. Het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling verstrekte subsidie; ook de provincie en de gemeente Leiden investeerden in het project. Zie ook het eerder verschenen LUMC persbericht over de MRI.

Find the right employees! You can easily upload your vacancies at the My Park section. Please contact Carla van der Laan.

Contact