Nieuwe subsidieregeling ter ondersteuning LSH startups

Thursday, December 19, 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Venture Challenge (VC) gepubliceerd.
 

Deze nieuwe regeling, die valt onder de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS), beoogt meer valorisatie van kennis door sterkere benutting van onderzoeksresultaten voor markttoepassingen via het starten van bedrijven. De regeling wordt, bij wijze van pilot, in eerste instantie alleen voor de topsector Life Sciences & Health (LSH) opengesteld. Voor 2020 is een plafond van € 104.000 vastgesteld. 

Op basis van de regeling kan subsidie verstrekt worden aan een Venture Challenge samenwerkingsverband (een samenwerkingsverband bestaande uit minimaal drie natuurlijke personen, waaronder in ieder geval de persoon die de nieuwe technische vinding heeft gedaan of de nieuwe toepassing van een reeds bestaande technologie heeft ontdekt, en die van plan zijn gezamenlijk een Venture Challenge startup op te richten) of een Venture Challenge startup (een kleine onderneming of middelgrote onderneming die erop gericht is een nieuw product of proces, of nieuwe dienst op de markt te brengen, gebaseerd op een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een reeds bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek). 

Aangezien de regeling vooralsnog alleen openstaat voor de topsector Life Sciences & Health, moet het nieuwe product of proces of de nieuwe dienst een nieuw medicijn of nieuwe therapie, een nieuw diagnosticum, een nieuw medisch hulpmiddel of een nieuwe technologie zijn die mogelijkheden biedt voor het ontdekken, ontwikkelen of toedienen van geneesmiddelen. 

Venture Challenge programma

De subsidie wordt verstrekt voor deelname aan het Venture Challenge programma (VC-programma). Dit is een innovatieadviesdienst die in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) georganiseerd wordt, en die uit meerdere bijeenkomsten bestaat, zoals bootcamps en coaching sessies, met ervaren business coaches, experts en ondernemers uit de sector, waar de teams worden klaargestoomd voor een succesvolle start van hun bedrijf. 

De subsidieontvangers krijgen een subsidie voor de kosten van deelname van de teams aan het VC-programma. 

Aanvragen

Aanvragen kunnen van 21 januari tot en met 25 februari 2020 worden ingediend bij de NWO. Het is de bedoeling dat de regeling twee keer per jaar opengesteld zal worden (een voorjaarsronde en een najaarsronde).

Find the right employees! You can easily upload your vacancies at the My Park section. Please contact the office.

Contact