Wavelength Pandemie

Tuesday, November 17, 2020

​In 2020 presenteren we één Wavelength-evenement onder de titel ‘pandemie’. De musici van Camerata Trajectina spelen rampliederen. In video-interviews vertellen wetenschappers tijdens dit programma over de rol van muziek bij rampen en over het ontwikkelen van een coronamedicijn op het Leiden Bio Science Park.

​Rampliederen


Het vermaarde oude muziekensemble Camerata Trajectina speelt met vier musici liederen uit de renaissance / barokperiode die verhalen over rampen, waaronder besmettelijke ziektes. Tijdens een onderzoeksproject naar historische rampen stuitte hoogleraar Lotte Jensen op tal van deze ‘rampliederen’. Zij zocht uit waar de liederen over gingen en hoe ze hielpen bij de verwerking van rampen. De schoonheid van muziek biedt troost in moeilijke tijden, vroeger en nu. 

De musici lichten tijdens het optreden de liederen toe en in een speciaal video-interview vertelt Lotte Jensen meer over haar onderzoek. Dit Wavelength-optreden is een uniek voorproefje van het rampliederen-programma dat Camerata Trajectina begin 2021 gaat opnemen op CD.

Coronavaccin


Als onderdeel van deze avond wordt ook een tweede video-interview vertoond, waarin medicijnontwikkelaars van het bedrijf CHDR op het Leiden Bio Science Park vertellen over de coronapandemie en het ontwikkelen van een vaccin.

Zaterdag 28 november 20.00 uur (70 min) 


Artiesten: Camerata Trajectina
Wendy Roobol, sopraan
Nico van der Meel, tenor
Saskia Coolen, blokfluit en viola da gamba
Constance Allanic, harp en viola da gamba
Cassandra Luckhardt, viola da gamba
Arjen Verhage, luit en gitaar

 

Programma


Schrikkelijke Watervloed in de Nederlanden in den Jaare 1530
Wat grooter nood wat droever tyd (1682)
Een Nieuw Liedt van eenen Water-vloet, door het inbreken van de Leck by Vyanen (1624) 
Passamezzo antico
Allerdroevigst verhaal, Van de Geduchte Ramptooneelen en Verwoestingen, welke er in de stad LEYDEN hebben plaats gehad, weegens het Springen van een Kruitschip aldaar (1807)
Het suchtende Leyden (1669)
Treur-Lied Over den Hollandschen Inbreuck der Wateren in den Dordtsche Weerd Geschiet den 21 / 31 (1658)
Van de Friesche Muggen
Een Samenspraek tusschen een Zeeman en Landman
Lacrime Pavaen
Sinte Willibrorde
Vermaen-Lied aen den Nederlanden
O Goeden Godt, o! Heere der Heyrscharen

Locatie


BioPartner Center Leiden
Gebouw BioPartner 1
J.H. Oortweg 21, 2333 CH Leiden

Kaarten €10,-

Bron: http://www.wavelengthleiden.nl/2020.html

Would you like to add graphs or other content to your company page, please contact the office.

Contact