February 1, 2021

Biopartner 5 gebouw finalist landelijke Circular Awards 2021 (categorie Public)

Waarschijnlijk staat het eerste ‘Paris Proof’ gebouw van Nederland in Leiden, op het Leiden Bio Science Park. Door het grootschalige hergebruik van bouwmateriaal, heeft dit gebouw 40% CO2 reductie gerealiseerd en is het een voorbeeld voor de Nederlandse bouwpraktijk.

Maandag 1 februari 2020 worden de landelijke Circulair Awards uitgereikt tijdens de nationale conferentie over de circulaire economie. Alles circulair in 2050 is de beleidsambitie, maar hoe dan?! Circulariteit is een zoektocht en er zijn geen pasklare oplossingen. Het gaat over puzzelen met afval stromen, inzet tonen, samenwerken, denken in ketens en strijden tegen de wegwerpmentaliteit.

BioPartner Leiden is finalist met het circulaire laboratorium gebouw Biopartner5. In het gebouw is voor het eerst grootschalig hergebruik toegepast door 165 ton aan staalconstructies; ‘donor staal’ uit een nabijgelegen (Gorlaeus) laboratorium. Experts van NIBE , bevestigen dat het mogelijk gaat om het eerste Paris Proof gebouw van Nederland, omdat er door de bouwwijze bijna 40% CO2 reductie is gerealiseerd. Ook het interieur zelf is zoveel mogelijk circulair.

Wanneer / datum

De bekendmaking van van de circular awards is onderdeel van een nationale conferentie over de circulaire economie. Tijdstip is maandag 1 februari. Om 16:20 tot 16:30 uur. Deze conferentie is terug te zien via: https://www.conferentie-ce.nl

Waarom is Biopartner genomineerd?

Biopartner is genomineerd door Paul Nijhout van Stone22, een op science parken & campussen gespecialiseerde project ontwikkelaar. Waarom heeft hij Biopartner 5 en de directeur van Biopartner Thijs De Kleer genomineerd? “Het gaat hier om een publieke opdrachtgever met een publiek toegankelijk gebouw, waar ondernemers in de life sciences kunnen groeien op het Leiden Bio Science Park. Publiek opdrachtgeverschap is essentieel! Dit project is binnen marktconforme budgetten gerealiseerd. Daarmee heeft dit project impact als voorbeeld project voor de Nederlandse bouwpraktijk”

Meetbaar resultaat

Het NIBE bv (experts in duurzaamheid) heeft uitgerekend dat dit gebouw het mogelijk het eerste “Paris Proof” gebouw van Nederland is. (Paris Proof: Embodied CO2 minder dan 250 [kg CO2-eq./m2] ) Door deze wijze van nieuwbouw, waarin op grote schaal bestaande bouwmaterialen zijn toegepast, is bijna 40% CO2-reductie gerealiseerd ten opzichte van de huidige bouwpraktijk. Het rapport met berekeningen en samenvatting is op verzoek beschikbaar en leverbaar.

Wie bedacht het?

Het laboratorium gebouw Biopartner 5 is een ontwerp van de architecten van POPMA TER STEEGE ARCHITECTEN, Josse Popma en Jan Willem Ter Steege. Zij hebben zich de grote aanjager en pleitbezorger getoond om circulariteit tot in alle details door te trekken. Voor het interieur is een samenwerking aangegaan met het kringloopbedrijf in Leiden wat is uitgemond in het Circulaire warenhuis.

‘De circulaire materialen helpen, de ontmoetingsplek die Biopartner 5 ambieert te zijn, te laden. Hightech nieuwbouw op het park, maar tevens een monument voor een gesloopt verleden.’

Spinoffs & impact

Er is aantoonbare impact gerealiseerd die verschillende ketenpartners in de bouw en projectontwikkeling raken. Zo zijn er interessante spinoffs ontstaan omdat het project impact heeft op:

  • Het doorrekenen van de waarde van gebruikte materialen. IMd Raadgevende ingenieurs hebben opdrachtgevers al vaker geadviseerd om de weg van grootschalig hergebruik te bewandelen en vonden in Biopartner een opdrachtgever, die het lef had om het te doen.
  • De huidige slooppraktijk. Beelen is ''BeelenNext'' begonnen, om op een andere manier bouwmaterialen zeker te stellen.
  • VENSE heeft grootschalig glazen scheidingswanden uit een voormalig kantoor zeker gesteld en opnieuw in Biopartner 5 geïnstalleerd.
  • Vic Obdam heeft als nieuwe dienst het leveren van “ donor skeletten” opgezet (circulaire staalbouw).
  • DVV heeft de samenhang van de circulaire initiatieven in de uitvoering gecoördineerd.
  • Vanuit de ambitie een circulair interieur te ontwerpen is mede via Biopartner 5 door kringloopbedrijf het Warenhuis het initiatief genomen voor het ‘Circulaire Warenhuis’ (www.circulairwarenhuis.nl)

Opdrachtgever

Biopartner is een publieke opdrachtgever en als stichting verantwoordelijk voor het faciliteren van startups & scaleups op het Leiden Bio Science Park. BioPartner kent een lange geschiedenis op het Leiden Bio Science Park. De organisatie is feitelijk de opvolger van het Academisch Bedrijven Centrum, een initiatief van de Universiteit Leiden en de gemeente Leiden. In april 2021 zal het 5e , circulaire laboratorium gebouw op het Leiden Bio Science Park in gebruik worden genomen. BioPartner organiseert de huisvesting en faciliteert de groei van zowel voor startups en groeiende bedrijven (scale ups) in de Life Science. Dat is vanaf 1984 statutair geregeld en dat is nog steeds zo. Kleine ondernemingen (veelal starters) kunnen bij BioPartner landen. BioPartner speelt een actieve rol in het bij elkaar brengen van de stad Leiden en het LBSP en stimuleert de Leidse bevolking om naar het LBSP te komen. BioPartner staat open voor gebruik van ruimtes door maatschappelijke organisaties uit Leiden en is een bruggenbouwer voor bedrijven, de Universiteit en de stad.

 Bron: BioPartner
Did you know? Train station Leiden Central within direct proximity