April 15, 2022

COVID-19 booster huidvaccinatie studie met prikpleister

Momenteel wordt er in het LUMC een onderzoek uitgevoerd waarbij een kleine dosis (1/5e) van het COVID-19 vaccin van Moderna in de huid wordt toegediend. In huid zitten gespecialiseerde afweercellen waardoor je minder vaccin nodig om een even goede bescherming op te wekken. We onderzoeken of we dit met een prikpleister kunnen geven. Hieronder ziet u een foto van de pleister.

Logo
Logo
Logo

In het LUMC zijn tot nu toe ongeveer 200 mensen met een huidvaccinatie tegen COVID-19 gevaccineerd. Dit bleek veilig en effectief. We willen nu ook onderzoeken of een huidvaccinatie goed werkt als booster met deze prikpleister. Als dit werkt kunnen wereldwijd veel meer mensen geboost worden met dezelfde hoeveelheid vaccin.

Wie kunnen meedoen?

  • Gezonde man/vrouw van 18 t/m 50 jaar oud
  • Primair (2 keer) gevaccineerd met Pfizer of Moderna
  • Indien 3e (booster)vaccinatie gehad, dan moet dit minstens 3 maanden geleden zijn en dit moet een mRNA vaccin zijn geweest (Pfizer of Moderna)
  • Indien SARS-CoV-2 infectie gehad, dan moet dit minstens 3 maanden geleden zijn
  • Geen gebruik van hormoonzalf (corticosteroidenzalf)

Studiebezoeken (4 in totaal)

  • 1 screeningsbezoek met bloedafname en eventueel zwangerschapstest , om te kijken of u geschikt bent voor deelname aan het onderzoek
  • 1 bezoek voor toediening van de boostervaccinatie
  • 1 bloedafname precies 2 weken na het toedienen van de booster
  • 1 bloedafname precies 4 weken na het toedienen van de booster
  • Daarnaast wordt u 4 dagen na de vaccinatie gebeld om te horen of je bijwerkingen hebt, en wordt u 6 maanden na de vaccinatie gebeld om te horen hoe het gaat

Vergoeding
€160,- bij volledige deelname aan de studie plus €0,09/km reiskosten vergoeding

Registratie booster vaccinatie (voor QR code)
Vier weken na vaccinatie volgt er een bloedafname. Een week daarna hebben we uitslag van de antistoffen. Als die hoog genoeg zijn registreren we de booster vaccinatie in het systeem van het RIVM. Op basis van onze vorige studie verwachten we iedereen bij het RIVM te kunnen registreren. Mocht in een enkel geval de antistoffen niet hoog genoeg zijn, geven wij een normale booster.

Als u geïnteresseerd bent in deelname, of als u meer informatie wilt, mail dan naar: MILESTONE@lumc.nl.

 Flyer MILESTONE
Did you know? We were established in 1984 in the Leeuwenhoek area