December 7, 2022

Human Capital Agenda LBSP

De groei van het Leiden Bio Science Park (LBSP) zet onverminderd door, nog sterker zelfs dan de afgelopen jaren. Bedrijven en instellingen op het grootste innovatie district van Nederland op het gebied van Life Sciences & Health verwachten een stijging van de huidige 20.000 arbeidsplaatsen naar 27.000-30.000 banen in 2027. Dit staat in de Human Capital Agenda (HCA) ‘Leiden Bio Science Park 2023-2028, ‘Zonder Talent Geen Groei’, die op woensdag 7 december is gepresenteerd. Met deze agenda gaan ondernemers, onderwijs en overheid de komende jaren gezamenlijk aan de slag om de vraag naar talent te vervullen.

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is een belangrijke groeimotor voor de provincie Zuid-Holland en de gehele Nederlandse economie. Het is dé plek in Nederland waar ruim 350 bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen, vaccins en therapieën. Dit varieert van start ups tot grote, internationale bedrijven als Janssen die in Leiden onder meer een corona-vaccin ontwikkeld heeft dat wereldwijd wordt verkocht. De stijging van het aantal banen ligt hier al jaren hoger dan het landelijk gemiddelde. En die groei zet door: de aanwezige bedrijven en instellingen op LBSP verwachten een stijging van de huidige 20.000 arbeidsplaatsen naar 27.000-30.000 banen in 2027, zo blijkt uit onderzoek van de Human Capital Agenda Leiden Bio Science Park.

Meer vraag naar mbo’ers en hbo’ers 

Tegelijk constateert de agenda een verschuiving in de vraag naar talent. De komende jaren zijn vooral professionals uit het mbo en hbo nodig, mede omdat er naast R&D steeds meer in-huis productiefaciliteiten op en rond het LBSP komen. Dit is een grote uitdaging, omdat door demografische krimp en een daling van het aantal studiekiezers voor een technische opleiding de instroom bij mbo en hbo daalt. Het is dus tijd voor actie. Zo’n 45 partners hebben daartoe gezamenlijk de Human Capital Agenda Leiden Bio Science Park 2023-2027 opgesteld.

Agenda met zes actielijnen 

De partijen achter de Human Capital Agenda LBSP stellen voor dat onderwijs, bedrijven en overheden intensiever samen gaan werken. Langs zes ‘actielijnen’ kan het dreigende tekort aan talent op korte en lange termijn terug worden gedrongen. Voorbeelden hiervan zijn een groter behoud van talent dat al op LBSP werkt (o.a. door ontwikkelen van een aantrekkelijk aanbod aan na- en bijscholing), zorgen dat meer afgestudeerden op het LBSP gaan werken (o.a. door een breder aanbod aan stages en retentie), betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, meer talent uit de rest van Zuid-Holland aantrekken, investeren in huisvesting voor internationale werknemers, en promoten van techniek als profiel en studiekeuze in het voorgezet onderwijs.

Inspiratie voor regio en rest van het land 

Initiatiefnemers van de Human Capital Agenda zijn Ida Haisma (directeur Stichting LBSP) en Joeri van den Steenhoven (College van Bestuur Hogeschool Leiden). ‘Deze HCA is een breed gedragen en richtinggevende agenda voor alle organisaties op het LBSP’, aldus Haisma. ‘De HCA zal de samenwerking tussen alle organisaties, waaronder bedrijven en onderwijsinstellingen, verder intensiveren. We zien de totstandkoming, het proces, én de inhoud van deze HCA ook als inspiratie voor de regio en voor de rest van Nederland.‘

Duidelijk signaal 

‘We zijn als hogeschool nauw betrokken bij het Leiden Bio Science Park en voelen onze verantwoordelijkheid om te de vraag naar talent te helpen vervullen’, vult Van den Steenhoven aan. ‘Maar de uitdaging is enorm. Dat vergt van alle partijen een gezamenlijke inzet en strategie. Daar hebben we nu deze human capital agenda voor. Daarmee kan het Leiden Bio Science Park ook de komende jaren die belangrijke groeimotor zijn voor Zuid-Holland en Nederland.’

Did you know? Outside of Life Sciences, we focus on two major themes: Biodiversity and Space