October 26, 2020

Investeer in de analist van de toekomst!

Het vak van een analist verschuift. De analist van de toekomst is geen uitvoerder, maar een partner. Een partner die van A tot Z meedenkt.De analist van de toekomst beheert en automatiseert analyseprocessen, denkt mee over het opzetten en valideren van apparatuur en communiceert met collega’s van verschillende disciplines.

De analist van de toekomst is gewend te werken in een innovatieve omgeving waar zowel de kwaliteitszorg als de controle van hoog niveau zijn. Het behalen van een diploma is niet meer het einde van leren; Leven Lang Ontwikkelen is het credo.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap

De opleiding Middelbaar Laboratoriumonderwijs (MLO) van mboRijnland, gevestigd in Hogeschool Leiden, werkt aan een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). CIV Bio Sciences staat voor een nauwe samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs waarbij toekomstbestendig laboratoriumonderwijs voorop staat!

Partners

Janssen Biologics, Biotech Training Facility, faculteit Science & Technology van de Hogeschool Leiden en uiteraard mboRijnland hebben zich gemeld als partner. Daarnaast ondersteunen de directies van stichting Leiden Bio Science Park, gemeente Leiden en regio Holland Rijnland het plan als bijdrage aan de Human Capital Agenda.

Graag nodigen wij u uit om ook partner te worden van het CIV Bio Sciences.

Bijeenkomst

Op donderdag 5 november van 14.00 – 15.00 uur onderstrepen:

• Paul Dirkse, wethouder Onderwijs gemeente Leiden

• Henri van Drunen, General Manager bij Janssen Biologics

• Ida Haisma, directeur van het Leiden Bio Science Park

• Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur van mboRijnland via een online bijeenkomst het belang van een CIV Bio Sciences en de nauwe samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs.

Aanmelden

Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Meld u dan aan bij het secretariaat van MLO door een e-mail te sturen voorzien van voor-, achternaam en mailadres naar Natascha Prins, via prins.n@hsleiden.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie over het CIV Bio Sciences contact op met manager MLO, Els de Waard via waard.de.e@hsleiden.nl

Did you know? Currently, there’s more than 3,000 research projects occuring