November 8, 2021

Janssen Innovatie voor de Samenleving-rapport

In dit rapport vertelt Janssen op transparante wijze over onze rol als farmaceutisch bedrijf in de Nederlandse samenleving en daarbuiten. We geven een inkijk in onze bedrijfsvoering en het ontwikkelproces van onze geneesmiddelen en vaccins, met speciale aandacht voor het COVID-19-vaccin.

Naast de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en vaccins, werken wij als Janssen ook aan het toegankelijk maken ervan. Daarvoor is goede samenwerking in de zorgsector van groot belang. 

''Wij willen onze bijdrage aan bestaande samenwerkingen vergroten en nieuwe samenwerkingen aangaan. Dat begint bij inzicht in elkaars activiteiten en waarden – inzicht dat wij graag willen geven met dit rapport''.

Download: Janssen rapport

Did you know? We were established in 1984 in the Leeuwenhoek area