July 11, 2023

Nieuwe joint master Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies

Het LUMC en de Universiteit Leiden starten vanaf 23 oktober 2023 met de nieuwe tweejarige masteropleiding Transfusion Medicine and Cellular and Tissue Therapies. De accreditatie voor de master - die samen met de Autonome Universiteit van Barcelona (AUB) wordt aangeboden - is verleend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

De Spaanse versie van de master bestaat al langer en is geaccrediteerd sinds 2014. Specialisten van het LUMC en de AUB werken al tien jaar samen binnen deze internationale opleiding. Dankzij de Nederlands-Vlaamse accreditatie is de Leidse bijdrage nu officieel geformaliseerd.

Transfusiegeneeskunde

Het vakgebied van de transfusiegeneeskunde is de afgelopen decennia flink gegroeid. Het beslaat het gehele traject van ontwikkeling tot toediening van bloedproducten, zoals bloedtransfusies maar ook celtherapieën. Ondanks veel innovatieve ontwikkelingen, zijn er ook nieuwe uitdagingen ontstaan. Veel medische en andere vergelijkbare opleidingen benaderen het vakgebied verschillend, waardoor de kennis binnen het vakgebied gefragmenteerd raakt.

In de nieuwe master delen hoogleraren en andere experts de meest actuele kennis op het gebied van transfusiegeneeskunde en cel- en weefseltherapieën. Vakken die worden gegeven zijn onder andere: Blood Transfusion, Immunohematology en Project Management in a Blood and Tissue Bank. De samenwerking tussen Barcelona en Leiden vormt een van de krachtigste internationale allianties voor het creëren en overdragen van kennis op dit gebied.

Een wereldwijd uniek programma

Het LUMC heeft een rijke geschiedenis op het gebied van transfusie- en transplantatie-immunologie en wordt gezien als een van de voorlopers op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Zo werken LUMC-onderzoekers al jaren aan celtherapieën voor onder andere mesenchymale stromale cellen, tolerogene dendritische cellen, gentherapie van hematopoëtische stamcellen en CAR-T cellen.

Dankzij de intensieve kennisindeling tussen Leiden en Barcelona hebben de twee instellingen een programma opgezet dat wereldwijd uniek is. Deelnemers van de master kunnen in de toekomst een leidende rol gaan spelen binnen de transfusiegeneeskunde. Zo doen ze kennis en vaardigheden op waarmee ze de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van transfusies en celtherapieën kunnen analyseren en implementeren in de praktijk.

De masteropleiding wordt volledig online aangeboden in het Engels of Spaans en is parttime te volgen door professionals en (internationale) studenten met een bachelor diploma Geneeskunde, Farmacie, Biomedische wetenschappen en Biologie. Ook verpleegkundigen kunnen de master volgens als zij ten minste vier jaar ervaring hebben binnen de transfusiegeneeskunde.

Meer informatie over de nieuwe joint-masteropleiding is te lezen op de website van de Universiteit Leiden.

Did you know? Nature-inclusive building is the new standard for our building projects