October 22, 2020

NWO – Kennis en Innovatie Convenant

Partnerschappen

Via Partnerschappen in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 wordt jaarlijks een aantal kennis- en/of ontwikkelvraagstukken van private en/of publieke partners uitgewerkt, met een omvang tussen 3 en 10 miljoen euro. De partner(s) matcht in cash de NWO-bijdrage, die tussen de 1,5 en 5 miljoen euro ligt. Onderzoekers kunnen participeren in een thematische Partnerschap (via Vraaggedreven Partnerschappen voor Partners), of kunnen met een consortium een Partnerschap initiëren (via Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia).

  • NWO dekt 50% van het budget, 50% co-financiering vereist.
  • Deadline voor aanmelden initiatief 16 februari 2021

Lange Termijn Programma’s

NWO biedt sterke publiek-private consortia de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een tienjarig programma. De NWO-bijdrage aan het KIC richt zich op het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. In een LTP kunnen activiteiten plaatsvinden bij wetenschappelijke partijen én bij andere partijen uit de kennisketen.

  • Bij NWO kan tussen 9M€ en 25M€ worden aangevraagd, de NWO-bijdrage vormt 30% van de begroting. De private cash bijdrage moet minimaal even groot zijn als de bij NWO aangevraagde subsidie.
  • Minimaal 3 kennisinstellingen en minimaal 2 private partijen nemen deel aan het LTP, waarin alle partijen financieel bijdragen.
  • Deadline voor aanmelden initiatief: 26 januari 2021.
Did you know? We have now 19,900 jobs, in 2025 we are expecting 25,000 jobs