October 8, 2020

Onderzoek: Leiden Bio Science Park levert duizenden banen en miljoenen euro's op voor Leiden en omgeving

LEIDEN - Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is niet alleen voor de stad Leiden, maar ook voor de Leidse regio en Nederland als geheel van groot belang. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp. Dankzij de grote ontwikkeling die het LBSP in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, is de werkgelegenheid in Leiden bovengemiddeld gestegen, ondanks het verdwijnen van een deel van de traditionele industrie.

Veel Leidenaren profiteren daarvan, stelt de Rekenkamercommissie die onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen die speelden bij de Leidse raadsfracties over de kosten en opbrengsten van het park. Er gaan grote bedragen om in het park en de gemeente Leiden draagt een deel van de kosten. De Leidse raad staat bij de besluitvorming over het park steeds voor de vraag wat het belang van het LBSP is voor de inwoners van Leiden en of dit de kosten van de gemeente rechtvaardigt. Ja dus, blijkt uit het onderzoek.

Miljoenen euro's en duizenden banen

Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie blijkt dat de positieve maatschappelijke en economische effecten van het LBSP de eraan verbonden nadelige effecten overtreffen. Geconcludeerd wordt dat het LBSP van grote betekenis is voor de werkgelegenheid van zowel theoretisch als praktisch geschoolden in Leiden en de Leidse regio en dat de werkgelegenheid op het LBSP veel sneller groeit dan elders in de stad. Het LBSP biedt werkgelegenheid aan ruim 20.000 mensen.

Daarnaast levert de aanwezigheid van het LBSP volgens het onderzoek zo'n 3.000 indirecte banen elders in Leiden op. Het park levert de gemeente jaarlijks zo'n 8,3 miljoen euro op (met name OZB-opbrengsten), zo blijkt uit het onderzoek. De kosten van ontwikkeling en beheer van het LBSP voor de gemeente Leiden bedragen jaarlijks een bedrag van circa 3,8 miljoen euro. De meeropbrengsten van het LBSP kan de gemeente investeren in de stad. Het deels baanbrekende onderzoek dat op het LBSP wordt gedaan draagt ertoe bij dat Leiden vaak positief in het nieuws komt. In de coronatijd is dat extra opvallend, vooral vanwege de aanwezigheid van Janssen Vaccines dat werkt aan een coronavaccin.

Wel extra autoverkeer en woningzoekenden

Ook zijn er wat nadelen te noemen van de aanwezigheid van het Bio Science Park. De ontwikkeling van het LBSP zorgt namelijk voor extra autoverkeer. Het oostelijk deel van het park licht weliswaar dichtbij het station, maar de bereikbaarheid van de rest van het park per fiets en openbaar vervoer zal verder moeten worden verbeterd, stellen de onderzoekers.

Daarnaast zorgt het LBSP voor extra druk op de toch al krappe woningmarkt in de Leidse regio. Dat komt door werknemers van elders die hier komen wonen. 'De vraag in hoeverre dit een reden zou moeten zijn om de groei van het LBSP te beperken is van politieke aard', aldus de Rekenkamercommissie.

Vaker met raad in gesprek

De Rekenkamercommissie vindt ook dat het stadsbestuur heldere tussendoelen moet formuleren en over de voortgang regelmatig met de raad in gesprek moet gaan, ook als er geen formele besluiten hoeven te worden genomen. Het gebied ten westen van het Leiden Centraal is de thuisbasis van zo’n 350 nationale en internationale bedrijven en kennisinstellingen. Variërend van het LUMC, de Universiteit Leiden en Naturalis tot aan grote bedrijven als Janssen Pharma en Galapagos.

Bron: https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/onderzoek:-bio-science-park-levert-duizenden-banen-en-miljoenen-euro's-op-voor-leiden-en-omgeving

 Bron Unity
Did you know? We’re constantly improving on sustainability and circularity on different levels