November 5, 2020

Overheid, bedrijven en onderwijs werken samen aan Human Capital Agenda

mboRijnland, Leiden Bio Science Park, Gemeente Leiden en Janssen Biologics zoeken partners voor duurzame samenwerking in de regio

5 november, Leiden – Vandaag gaan mboRijnland, Stichting Leiden Bio Science Park, Gemeente Leiden en Janssen Biologics op zoek naar nieuwe partners voor een duurzame samenwerking in de regio. De partijen vinden het van groot maatschappelijk belang dat overheid, onderzoekers, ondernemers en het onderwijs op structurele schaal samenwerken om de toekomst van Life Sciences & Health veilig te stellen. Vandaag wordt een mogelijke start van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) voor Bio Sciences verkend, om zo vorm te geven aan de Human Capital Agenda.

Presentator digitale bijeenkomst Marcel de Jong en wethouder Leiden Paul Dirkse

Een nauwe samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, onderwijsinstellingen, onderzoekers en ondernemers op het gebied van Life Sciences is nodig voor een naadloze aansluiting van alle niveaus van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om met elkaar concrete oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken in de maatschappij. Technologische- en maatschappelijke ontwikkelingen gaan zo snel, dat de behoeften continu aan verandering onderhevig zijn. Voor alle betrokkenen levert het voordelen op, namelijk gekwalificeerde medewerkers, op ieder moment. Dit geldt ook voor personeel dat al in dienst is. Slim samenwerken voor de toekomst loont, maar vraagt wel een andere manier van samenwerken, organiseren en denken.

Het beroep van analist in de biomedische- en chemisch-fysische sector is van groot belang voor de regio, waar publiek-private samenwerkingen essentieel zijn voor het veiligstellen van de toekomst van het beroep en de aansluiting hiervan op de arbeidsmarkt. Hierdoor kan voor het beroep van analist niet alleen binnen het onderwijs de basis gelegd worden. De opleiding MLO van mboRijnland heeft als standplaats de Hogeschool Leiden, waardoor de doorstroom en samenwerking van mbo en hbo al is gefaciliteerd. Dergelijke keuzes komen het werkveld in de regio ten goede. Samen innoveren is hard nodig. Zo heeft de branche behoefte aan mbo-geschoolde analisten die ook over de nodige analytische skills beschikken, om bijvoorbeeld te werken als procesmanager en om te kunnen gaan met big data. Hiervoor is het essentieel dat er samengewerkt wordt aan het verder vormgeven van het onderwijs, waarbij leven lang ontwikkelen centraal staat. Ook moet er praktijkonderzoek komen naar de toekomst van het analistenberoep, zodat de aansluiting van het onderwijs op bestaande functieniveaus in het beroepenveld is gegarandeerd. Een dergelijke samenwerking als CIV Bio Sciences, brengt niet alleen onderwijs en praktijk samen, maar biedt ook de mogelijkheid om extra Rijkssubsidie aan te vragen om innovatief onderwijs te ontwikkelen en zo het beroep toekomstbestendig te maken.

Did you know? We are creating 3,600 homes in 2025