July 5, 2021

Stageplaatsen gezocht voor Stagebeurs071

Meld je voor de zomervakantie aan!

Op 2 september organiseert Economie071 samen met mboRijnland de online Stagebeurs071. Om de grote tekorten aan mbo-stageplaatsen op te lossen in regio Leiden/Katwijk. Bedrijven en organisaties kunnen voor de zomervakantie stageplaatsen aandragen. Dat kan eenvoudig via https://stagebeurs071.nl/inschrijven/

Ben je een erkend leerbedrijf in regio Leiden, Katwijk of de Duin- en Bollenstreek? Heb je na de zomer een stageplek of leerwerkplek beschikbaar? Meld deze dan voor de zomervakantie aan voor de online Stagebeurs071 (website nog in ontwikkeling). Op donderdag 2 september kun je dan online kennismaken met studenten. De zomer wordt gebruikt voor het inplannen van afspraken. Wacht dus niet met het aanmelden van een plaats!

Hoe werkt het?

Alle aanmeldingen worden zichtbaar op de website www.stagebeurs071.nl. Studenten van mboRijnland locatie Leiden kunnen zich vervolgens tot eind augustus oriënteren op het aanbod en met vijf of zes bedrijven een online afspraak maken via een handig systeem. De kennismaking vindt vervolgens digitaal plaats op donderdag 2 september tijdens de online stagebeurs. Doe je mee? Ben je nog geen erkend leerbedrijf? Regel dit dan eerst via Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dat kan via de website s-bb.nl.

Grote uitdaging

Otto Jelsma, voorzitter mboRijnland: ‘Direct na de zomer hebben we veel stageplaatsen nodig. Het gaat om uitgestelde stages door COVID en om stages voor de nieuwe lichting studenten. Om een optimale match te maken tussen vraag en aanbod, organiseren we daarom vanuit Stagepact071 de stagebeurs. We hopen dat heel veel bedrijven zich gaan aanmelden met één of liefst meerdere stageplaatsen. Als we hier met elkaar als regio de schouders onder zetten, kunnen we deze uitdaging aan.’

Goede koppeling

Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden: ‘Ondernemers komen graag in contact met jong talent. Na de zomer kan dat hopelijk weer op de oude en vertrouwde manier. De ondernemersverenigingen in de regio ondersteunen de stagebeurs dan ook van harte. We vinden het een goede zaak dat hierbij gekeken wordt naar een goede koppeling tussen de vraag vanuit het bedrijf en het aanbod vanuit de opleidingen. Er zijn dan wel veel aanmeldingen nodig, zodat er ook optimaal gekoppeld kan worden. We roepen alle bedrijven met mbo-stageplaatsen dan ook op om zich nog voor de zomer aan te melden.’

Meld je nu aan!

Het aanmelden van een stageplaats kan eenvoudig via www.stagebeurs071.nl (site nog in ontwikkeling). Erkende leerbedrijven die zich hebben aangemeld, worden gepresenteerd op deze website. Studenten van mboRijnland Leiden kunnen zich daar oriënteren en alvast lezen wat een bedrijf te bieden heeft en zoekt. Zien ze een leuke stageplaats? Dan maken zij een online afspraak via een gereserveerd tijdblok. Deze ontmoeting vindt vervolgens plaats op donderdag 2 september. De stagebeurs start om 15.30 uur met een gezamenlijk online welkom via Teams. Vervolgens worden er online één op één gesprekken gevoerd tussen bedrijven en studenten. De middag eindigt om 17.15 uur met een leuke afsluiting. Aangemelde bedrijven ontvangen nog een duidelijke instructie voor deelname.

Stagejager en erkenning

Bedrijven die niet online aanwezig kunnen zijn, kunnen contact opnemen met stagejager Cynthia Romijn. Zij gaat vervolgens aan de slag met het vinden van een koppeling tussen vraag en aanbod. Zij is bereikbaar via stagejager@economie071.nl. Bedrijven die een erkend leerbedrijf willen worden kunnen contact opnemen met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Dat kan via de website s-bb.nl. Op de hoogte blijven van Stagepact071? Kijk dan op www.economie071.nl.

Did you know? We receive 500,000 visitors in the museum Naturalis and Corpus