October 9, 2020

TNO: 'Innovatie voor medicijnontwikkeling van morgen’

Een groeiend begrip van ziekteprocessen maakt deontwikkeling van geneesmiddelen mogelijk, die ‘op maat’zijn gemaakt voor een specifieke patiënt of groep vanpatiënten, en daardoor veel effectiever zijn. De ontwikkelingvan deze ‘medicijnen van morgen’ is echter zorgwekkendduur, tijdrovend en risicovol. Nieuwe samenwerkingen entechnologische ontwikkelingen voor procesversnellingzijn van cruciaal belang én mogelijk om deze kosten teverminderen en de ontwikkeling van deze medicijnen testimuleren, zodat deze sneller beschikbaar zijn voor depatiënt.

TNO presenteert 'Innovatie voor medicijnontwikkeling van morgen’, een position paper met suggesties voor structurele oplossingen voor een systeem onder druk. We proberen aan te tonen dat procesversnelling in de ontwikkeling van geneesmiddelen mogelijk is, en wel op een manier die zowel de publieke als de private sector ten goede komt.

Download TNO position paper hier

Did you know? From 2007 to 2019, the number of businesses grew by 0,9% annually