March 23, 2021

Trade & Innovate with the Dutch: onze resultaten in 2020

Trade and Innovate NL kijkt terug op een bijzonder jaar waarin de coronapandemie ons voor forse uitdagingen zette. Juist in crisistijd bleken we snel en wendbaar in het bieden van nieuwe ondersteuning voor bedrijven.

Internationalisering van het Nederlandse MKB is hét middel om het Nederlandse MKB innovatiever en concurrerender te maken. Zo stomen we de MKB klaar voor de (maatschappelijke) uitdagingen van de (nabije) toekomst. Het netwerk van Trade and Innovate NL is hiervoor een krachtige publieke speler die het bedrijfsleven met raad en daad helpt om duurzaam en internationaal te ondernemen.

Trade and Innovate NL (TINL) helpt ondernemers in Nederland internationaal te ondernemen. Dat doen we door samen te werken op het niveau van Rijk, regio, provincie en steden. Samen zetten we onze netwerken, kennis en expertise in om ondernemers te helpen en daarmee het totale bereik te vergroten. Zo creëren we toegevoegde waarde voor Nederland.

De resultaten in ons jaarverslag laten zien wat het netwerk van Trade and Innovate NL in 2020 heeft opgezet en gerealiseerd. Bekijk jaarverslag (pdf).

Did you know? Train station Leiden Central within direct proximity