November 21, 2021

Voetbal tegen Kanker is terug!

In 2020 en 2021 is het toernooi helaas niet doorgegaan maar in 2022 pakken we het weer groots op! Servier organiseert dan wederom het recreatieve “Voetbal tegen Kanker” toernooi!

Om een maximaal sponsor resultaat en voetbalvreugde te behalen is het deelnemersveld behoorlijk uitgebreid. We gaan dit jaar voor een deelnemersveld van 20 teams die 5 tegen 5 te spelen op een kwart veld. Daarvoor nodigen we bedrijven van Frame Office en van het Bioscience Park in Leiden uit.

Donderdag 16 juni van 15.30 tot 18.30 uur spelen de teams het tegen elkaar op het Universiteitsterrein in het BioScience Park met, naast het sportieve samenzijn, maar één doel:

Veel geld inzamelen voor het Outreach Programma van het Prinses Maxima Centrum om de zorg voor kinderen met kanker in ontwikkelingslanden te verbeteren. 

Meer info vind je op:https://www.maximaalinactie.nl...

Hiervoor kunnen we jullie hulp goed gebruiken! Sponsorende bedrijven krijgen exposure door vermelding in persberichten in lokale media en het vertonen van het bedrijfslogo op videoschermen langs het voetbalveld. Regionale media (o.a. TV West) worden uitgenodigd om aanwezig te zijn en om verslag te doen van dit toernooi. Daarnaast organiseren we ludieke acties om de gezelligheid en opbrengst nog meer te verhogen.

Het streefbedrag dat we dit jaar willen ophalen is: 15000 €

De kosten voor deelname aan het voetbaltoernooi bedragen € 500,= Hiervoor krijg je 7 shirts en natuurlijk een superleuke dag met je collega’s! Na aanmelding nemen wij contact met jullie op om een eigen team pagina aan te maken op Maximaalinactie.nl. Op dit platform kan het team zich laten sponsoren door familie en vrienden waarmee we hopen ons streefbedrag te halen!

Zoals andere jaren sluiten we de dag af met een traditionele en gezellige BBQ. Definitieve kosten hiervoor worden nog gecommuniceerd maar zullen ongeveer 20€ pp bedragen.

Wij horen graag voor 31 december graag of jullie meedoen aan het toernooi en de afsluitende BBQ.

Het rekeningnummer voor het sponsorbedrag is NL69ABNA0430024762 t.n.v. Servier Nederland Farma B.V. o.v.v. sponsoring 2022. Na aftrek van de organisatiekosten wordt het sponsorbedrag aan jullie actiepagina toegevoegd.

Voor inschrijving, vragen en alternatieve sponsormogelijkheden zijn wij bereikbaar via email: annemiek.vandenende@servier.com

Did you know? We are at the forefront of both early diagnosis and organ-on-a-chip technology