March 25, 2022

Weinig sponsoring door bedrijven op Bio Science Park

Het Leiden Bio Science Park is belangrijk voor de economie en het imago van Leiden, maar bedrijven op het park lijken weinig betrokken te zijn bij de Leidse samenleving. Uit een steekproef onder vijftig maatschappelijke instellingen blijkt dat twee procent van de sponsorgelden voor organisaties in de stad van de bedrijven op het park komt.

Het Leiden Bio Science Park is ontzettend belangrijk voor de stad: een derde van de Leidse werkgelegenheid, en daarmee ook de gezondheid van de stadseconomie, hangt samen met het park. „Maar wat mij wel opvalt is dat je in de stad zelf erg weinig ziet van deze bedrijven. We hebben een geweldig MKB in Leiden dat actief maatschappelijke initiatieven ondersteunt, hoe komt het dat we zo weinig van de Bio Science Park-bedrijven zien?” vraagt Jeroen Maters zich af. Hij is bekend als initiatiefnemer van het Singelpark en eerder betrokken bij onder andere het Lakenhal-mecenaat, Stadslab en de Nacht van Ontdekkingen. In het Leidsch Dagblad las hij onlangs het verhaal over het grote economische waarde van het Bio Science Park, dat zette hem aan het denken. „Als je kijkt wie er actieve sponsoren zijn van het maatschappelijke leven in de stad, cultuur, sport, sociale initiatieven en evenementen, dan is dat toch heel vaak het lokale bedrijfsleven. Met het belang van het Bio Science Park voor de stad in gedachten, zou je denken dat er op dat gebied nog een wereld te winnen valt.”


Balans:
Maters heeft een punt. Als we vijftig willekeurige Leidse maatschappelijke organisaties op een rij zetten en onderzoeken door welke bedrijven zij worden ondersteund - door op hun website de sponsornamen te turven - lijkt de verhouding nogal scheef. De vijftig organisaties blijken te worden ondersteund door maar liefst 757 voornamelijk Leidse bedrijven en instellingen die in totaal 1096 donaties deden - want sommige ondersteunen meer organisaties. Het frappante is nu dat slechts acht van die bedrijven/instellingen gevestigd zijn op het Bio Science Park. Samen droegen de parkbedrijven 24 keer bij aan één van de vijftig Leidse maatschappelijke organisaties. Ofwel: 1,1 procent van de donerende bedrijven is op het BSP gevestigd, 2 procent van alle donaties komt van het BSP. Het is een benadering, er kunnen altijd nog onbekende sponsordeals zijn, maar dat de verhouding uit balans is, is evident.

Lees hier het hele artikel. 

Did you know? Organisations are working on research, development & production of vaccines