CuraRata

CuraRata is een vernieuwend zorgproces waarmee screening en zorgverlening voor complexe aandoeningen, zoals chronische ziekten en kanker, individueel wordt en vorm krijgt binnen een researchomgeving. Met maar één doel: preventie en genezing. Daarnaast zal deze integratie van preventie, wetenschappelijk onderzoek en individuele zorg het aantal patiënten doen afnemen, de kosten van gespecialiseerde zorg verminderen, re-integratie van zieken op de arbeidsmarkt bevorderen en meer inkomsten genereren door valorisatie en betrokkenheid van de private sector.