LSJ Medisch Projectbureau

LSJ Medisch Projectbureau is een kleinschalig bureau voor projectmanagement, beleidsonderzoek en -advies in de gezondheidszorg. Door onze gecombineerde medische en bedrijfskundige achtergrond spreken wij zowel de taal van de medicus als die van de manager en zijn wij thuis op het raakvlak van zorg, management en beleid.