SCAL Medische Diagnostiek

SCAL Medische Diagnostiek verricht medisch diagnostisch onderzoek op verzoek van huisartsen en andere verwijzers in de regio Leiden.