Stichting Europdonor

Stichting Europdonor is een Nederlandse stichting die er voor zorgt dat patiënten met leukemie en andere soorten bloedaandoeningen een transplantatie kunnen krijgen van stamcellen afkomstig van vrijwillige gezonde donoren. Deze stamcellen zijn vaak nodig om hen te kunnen genezen.