Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren (StOET)

Sinds 1985 bestaat er een landelijke registratie van families met een erfelijke aanleg voor tumoren, opgezet door de Stichting Opsporing Erfelijke Tumoren. Families met een erfelijke vorm van kanker vereisen specifieke zorg en begeleiding. Medische controle van familieleden die een verhoogd risico lopen om een erfelijke vorm van kanker te krijgen is erg belangrijk. De StOET stelt zich ten doel het periodieke onderzoek van familieleden die een verhoogd risico hebben op kanker door een erfelijke belasting landelijk te bevorderen en te coördineren.