March 17, 2023

Ida Haisma, Directeur Stichting Leiden Bio Science Park, stopt per eind 2023

Ida heeft vanaf 2019 vormgegeven aan de verdere ontwikkeling van het Leiden Bio Science Park. Onder haar leiding is het Leiden Bio Science Park (LBSP) de afgelopen jaren verder getransformeerd naar een innovatiedistrict op het gebied van medicijnontwikkeling en gezondheid. Het LBSP is een bruisend en snel groeiend innovatie-ecosysteem, dat momenteel bestaat uit meer dan 350 organisaties met ruim 22.000 banen en 21.000 studenten.

Het is dit fundament waarop onlangs ook de Human Capital Agenda en de Meerjaren Visie en Ambitie van het Leiden Bio Science Park zijn vastgesteld met onder andere een beoogde groei naar 30.000 arbeidsplaatsen en het verder versterken van onze positie in de absolute top van de internationale LSH campussen.

Het bouwen en creëren van een innovatiedistrict vergt een lange adem en is een zeer intensief proces. Eind 2023 is daarom voor Ida het juiste moment om de leiding over te dragen en zelf een stap te maken in de richting van een iets andere work-life balans.

Het bestuur is Ida zeer erkentelijk voor haar grote bijdrage en zal de procedure voor haar opvolging de komende weken starten.

Did you know? We are at the forefront of both early diagnosis and organ-on-a-chip technology